X
تبلیغات
دبستان دخترانه شهیدان حاجعلی و لادنبخش

دبستان دخترانه شهیدان حاجعلی و لادنبخش

فرهنگی آموزشی

روزی به آرزویم - پرواز - خواهم رسید .

روزی به آرزویم - پرواز - خواهم رسید .

پرواز یعنی در آزادی غوطه ور شوی .

پرواز یعنی از خطر فاصله بگیری .

پرواز هیجان و اضطراب سقوط دارد ولی وقتی اوج می گیری ، قلبت که کم مانده بود از سینه ات بیرون بزند ، به آرامش عجیبی می رسد .

پرواز یعنی جرات فرار !

پرواز یک تصمیم نهایی است به مقصدی نا معلوم .....

پرواز همان حس کودکی است که به آغوش مادرش می پرد .

پرواز آرزوی هر انسانی مثل من است .

من روزی بی پروا از زمین اوج خواهم گرفت ......


+ نوشته شده در  شنبه ششم مهر 1392ساعت 7:0 قبل از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

درود بر شما

نکات جالبی را در مقاله زیر یافتم. مطالبی که نه تنها می تواند برای مدیران مدرسه فرزاندمان قابل استفاده باشد بلکه برای ما نیز به عنوان اولیای دانش آموزان مدرسه می تواند مفید باشد. گاهی در تعامل با سایر اولیا به این فکر کردم که حتی شاید خود ما نیز ندانیم که از میان روش های مختلف مدیریت، کدامشان برای مدرسه مناسبتر است یا چه ارتباطی میان مدیر مدرسه و فرزندانمان صحیح تر است؟ آیا بهتر است مانند زمان های گذشته یا حتی زمان تحصیل خودمان، رابطه مدیر و دانش آموز یک ارتباط سرد و خشک یا حاکم و محکومی باشد؟ آیا ارتباط دوستانه میان مدیر و دانش آموزان مانند ارتباطی که خانم طهمورث با بچه ها  دارند، صحیح است؟ خلاصه به نظرم مطالبی که در سایت زیر آمده ارزش مطالعه و فکر کردن را دارد.

با آرزوی بهترین ها برای همه فرزندان ایران زمین :سید حجت میرزایی

روابط انسانی درمدارس واصول ایجاد رابطه حسنه با دانش آموز و والدین

مقدمه:

آنچه در حیات انسانی حائز اهمیت است نیاز به همزیستی با یکدیگر و روابط انسانی است . روابط انسانی موهبتی است که در انسان به ودیعه گذاشته شده تا بتوانند یکدیگر را درک کنند و با هم زندگی کنند . روابط انسانی سرمنشأ رفع همه نیازهای انسانی است . در سایه ی روابط انسانی روان انسان ، تلطیف می یابد ، استعدادش می شکفد و به بار می نشیند .

تعلیم ، تغییر در رفتار است و مدرسه جولانگاه تغییر و تبدیل است . پایه و اساس تغییر هم عشق و محبت است که در روابط انسانی محقق می گردد . تا مدیر با معلم ، مدیر با دانش آموز ، مدیر با اولیاء و … رابطه برقرار نکند چگونه می تواند احساسات و عواطف خود را بدانها منتقل کند و موجب تغییر گردد ؟

از عوامل مهمی که بر روابط انسانی در آموزشگاه اثری غیر قابل انکار دارد شرایط و جو حاکم بر مدرسه است و مدیر به عنوان هماهنگ کننده ، در ایجاد جو مسئولیتی سنگین تر دارد . www.zibaweb.com

روابط انسانی :

روابط انسانی به مطالعه راه های ایجاد زمینه ها و شرایط مناسب برای زندگی و رشد افراد می پردازد . محیط و شرایط مناسب به وضعیت و یا موقعیتی اطلاق می شود که در آن افراد بتوانند از طریق دست یافتن به نیاز های منطقی خود رشد کنند ، رشدی که در راستای فطرت آن ها ست . در نهایت ، استعداد و توانایی های بالقوه آنان را شکوفا می کند به طوری که با ویژگی های موجود زنده سازگاری داشته باشد .

جو :

«جو» مجموعه ای از حالات ، خصوصیات یا ویژگی های حاکم بر یک محیط یا فضای آموزشی مانند مدرسه است که آن را قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماد ، جاذب یا دافع ، رعب آور یا آرام بخش ، بازدارنده یا محرک ، خلاق یا راکد و . . . می سازد و موجب می گردد ، مدارس یک مقطع تحصیلی ، با اینکه از یک دستورالعمل و آئین نامه آموزشی ابلاغ شده تبعیت می کنند دارای جوی متفاوت باشند .

مشاهده شده است عواملی مانند ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عمرانی و غیره در دو مدرسه نسبتاً نزدیک در یک مقطع تحصیلی کاملاً مشابهت داشته باشند لاکن جو حاکم بر آن ها متفاوت است . در بین دانش آموزان و کارکنان (معلمان و کادر اداری) و حتی اولیا اصطلاحاتی چون جو سالم ، جو ناسالم ، جو باز ، جو بسته ، جو مسموم و مانند آن مورد استفاده قرار می گیرد ، که به نوعی بر روابط انسانی حاکم بر مدارس حکایت میکند .

جو باز و سالم : جوی است که افراد در آن احساس آزادی می کنند و خود را در تصمیم گیری ها و سرنوشت مدرسه شریک می دانند . در این جو با اعتقاد به اجرای دستورالعمل ها و قوانین اداری شیوه های مناسب برای رشد آموزشی و تربیتی مدرسه اتخاذ می گردد . زمینه برای رشد استعدادها و خلاقیت افراد فراهم بوده و نوعی صمیمیت و احساس پشتیبانی و حمایت در محیط وجود دارد .

جو بسته و ناسالم : جوی ست که افراد از نظر فکری و رفتاری محدودیت هایی دارند بطوریکه در داخل مدرسه نمی توانند خارج از مرز های تعیین شده اظهار نظر و رفتار کنند . قوانین و دستورالعمل ها به صورت آزار دهنده و بازدارنده بر افراد تحمیل می شوند بطوریکه رنجش در افراد بوجود می آید . در این جو ، نه تنها خلاقیت و نوآوری افراد رشد نمی کند بلکه دردسر آور است . فرد خود را جدای از مدرسه می بیند و احساس حمایتی از آن در وی ایجاد نمی شود .

جو مسموم : جوی است که علاوه بر بسته بودن و عدم اعتماد ، افراد به یکدیگر مظنون هستند و به کنجکاوی در احوال یکدیگر می پردازند و ایجاد آسیب از سوی دیگران را احساس می کنند . آسیب پذیری عاطفی ، اجتماعی و روانی در چنین جوی بسیار زیاد است . بر چسب و تهمت زدن ، کاری رایج به حساب می آید و وحشت از حضور در محیط بر افراد حاکم می شود . نتیجه چنین جوی معمولاً خستگی ، فرسودگی و بیزاری در افراد است .

رابطه حسنه :

رابطه ی مثبت و هدفداری که با درک متقابل نیازها ، احساسات و عواطف یکدیگر با هم در تعامل بوده و از این رابطه نوعی احساس رضایت و خرسندی در افراد ایجاد می شود .

درک احساسات و بیان و انتقال آن دروازه ی برقراری رابطه انسانی است . چه بسا انسانهای خوش قلبی که توانایی بیان و انتقال احساسات خود را به دیگر افراد ندارند و در عوض انسانهای متظاهری که با بیان احساسات خود در برقراری رابطه موفق هستند .

بنابراین سنگ زیر بنای ایجاد روابط حسنه در یک محیط آموزشی ، شناخت نیازها و احساسات افراد و توانایی برای بیان احساسات متقابل و انتقال آن به افراد است . مدیر برای ایجاد جوی مثبت باید احساسات و عواطف افرادی که با آنها در ارتباط است را بشناسد و در روابط خود ، توجه لازم به آن احساسات را داشته باشد .

اصول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه :

۱- مدیر باید سعی کند پس از شناسایی احساسات خود ، احساسا ت منفی و متعارض (احساس منفی مانند : احساس ترس ، گناه ، رنج ، پوچی ، عدم اعتماد ، دشمنی ، عدم پذیرش و احساس متعارض حالتی که فرد نمی تواند افکار و احساسات خود را یک سویه سازد . مانند : شادی و غم ، رضایت و عدم رضایت و غیره) خود را به طریق منطقی از بین ببرد و احساسات مثبت (مانند : امنیت ، شادی ، پذیرش ، اعتماد به نفس ، ارزشمندی ، محبت ، حق شناسی) را جایگزین آنها سازد و این اصل را بکار گیرد که تا «من» نگرش و احساس مثبتی به دیگران نداشته باشم نمی توانم با آنان رابطه برقرار کنم (اصل داشتن نگرش مثبت) .

۲- مدیر باید به این اصل اعتقاد داشته باشد که انسانها در شرایط عادی و معمولی احساسات و عواطف خود را به همان شکلی به او منتقل می کنند که مدیر احساسات و عواطفش را به آنان منتقل کرده است (اصل تعادل مبادله) .

۳- مدیر باید توانایی بروز یا توقف انتقال عواطف و احساساتش را آن گونه که بهترین نتیجه را بتواند بگیرد داشته باشد (اصل کنترل احساسات و عواطف) .

۴- مدیر باید بتواند با بهره گیری از الفاظ ، کلمات ، جملات ، حرکات ، ایما و اشاره احساسات و عواطف خود را توصیف کند به طوری که طرف مقابل عواطف و احساسات مثبت مدیر را به خوبی درک کند . داشتن روحی لطیف و ستایشگر نسبت به انسان ها و همه مظاهر خلقت ، در تحقق این امر کمک می کند (اصل انتقال عواطف و احساسات) .

قوانین و فنون کلی در روابط حسنه :

قانون اول : با دیگران آن چنان رفتار کنید که مایلید با شما رفتار کنند .

انتظار گوش دادن ، بررسی مشکل ، رفتاری مناسب همراه با کرامت ، اغماض ، حداقل انتظاری است که در روابط انسان ها وجود دارد .

قانون دوم : قانون ناگزیری (چاره نداشتن)

انسان الزاماً نمی تواند همه چیز را به همان شکلی که خود می خواهد داشته باشد و یا آن را به هر شکلی که می خواهد تغییر دهد . با رعایت این قانون بجای گریز و فرار از امر ناخواسته بهتر است بگوئیم که چگونه می توان با وضعیت موجود ساخت و با او زندگی کرد و بالاخره چگونه می شود از او چیزی بهتر ساخت ؟

قانون سوم : قانون دوری از جدال و ستیزه

جدال و ستیزه حتی درگیری لفظی سبب از دست دادن حرمت ، ارزش و احترام هر دو طرف مجادله می شود که به سادگی نمی توان آن را جبران کرد . مدیر نباید در هیچ موردی اهمیت و ارزش خود را طوری دستخوش تهدید قرار دهد که ناچار شود برای حفظ آن با طرف مخالف به ستیز برخیزد . زیرا عاقبت الامر وضعی برای هر دو طرف بوجود می آید که عقب نشینی بدون از دست دادن احترام برای هیچ یک میسر نخواهد بود .

الف ـ عوامل ایجاد و تحکیم روابط انسانی از دیدگاه کیمبل :

- ایجاد جو اعتماد و اطمینان ، دوستی و محبت

- احساس آزادی بیان ، افکار و عقاید ، احساس تعلق به مدرسه

- راز داری مدیر ، اغماض از بعضی از خطاها

- رعایت عدالت در رفتار (تشویق و تنبیه) ، رعایت ادب و نزاکت ، طرز سخن گفتن

- احترام به افکار و احساسات فرد و شناخت احساسات و انعکاس درک احساس ، حفظ خونسردی و متانت در مسائل بحرانی ، مخصوصاً بحث های عاطفی

- از صمیم دل دلسوزی کردن ، سعی و کوشش برای بر آوردن نیازها و رفع گرفتاری های افراد

- برقرارکردن روابط غیر رسمی و صمیمی بر مبنای نقاط مشترک

- ایجاد محیط برای بروز و پرورش استعدادها و شکوفایی آنها

- کاربرد به جا و به موقع از قدرت و اختیار و دوری از افراط و تفریط در کاربرد آنها

- توانایی خود را به جای دیگران قرار دادن و درک مشکلات و مسائل از دید طرف مقابل

ب ـ علایم و نشانه های وجود اختلال در روابط انسانی :

- وجود بی نظمی و لاابالی گری ، عدم توجه و یا سرپیچی از قوانین و دستورات اداری .

- وجود بی تفاوتی نسبت به مدیر ، پیدایش گروه های مختلف با دید و نظرات متعارض

- عدم هماهنگی بین افراد مدرسه در رابطه با اهداف سازمان

- دلیل تراشی های بی مورد کارکنان ، وجود اشتباهات ، ضایعات ، حوادث در محیط کار

- وجود غیبت های غیر ضروری با تمسک به قوانین و یا تمارض ، افزایش نقل و انتقالات بی مورد

- عدم اعتماد نسبت به سازمان و مدیریت در مورد خیر خواهی نسبت به کارکنان

- وجود تملق ، چاپلوسی ، مبالغه و تظاهر ، وجود احساس خستگی و کسالت و عدم رغبت بین کارکنان

- وجود ترس از تنبیهات بزرگ و غیر منطقی به دلیل اشتباهی کوچک و غیرعمدی

- وجود دوگانگی در گفتار و کردار ، وجود غیبت و نفاق و رفتار منافقانه

- وجود گلایه بین کارمندان و کارکنان از مدیریت

- احساس عدم امنیت شغلی ، احساس عدم تعلق فرد به سازمان و سازمان به فرد

- احساس بی اهمیت بودن در سازمان و مؤثر نبودن و عدم مشارکت در تصمیمات

از اساسی ترین کارهای مدیر در راستای ایجاد جوی سالم و شرایطی مناسب ، ایجاد احساس خوشحالی و رضایت خاطر در معلمین (کارکنان) ، دانش آموزان و اولیا است .

راه ایجاد رابطه حسنه با معلمین (کارکنان) :

در این جهت توجه مدیر به موارد زیر معطوف می گردد :

احترام به شخصیت و افکار معلمین با تشکیل جلسات جهت بیان ایده و نظرات و جلب مشارکت آنان و تشویق آنها به فعالیت های اجتماعی در راستای ایجاد روابط نزدیک ، صمیمی و دوستانه . داشتن رفتار مناسب (با وقار ، متین و سنجیده در حد شأن جو تربیتی مدرسه و مورد قبول) ، توجه به مشکلات آنان و تلاش برای رفع مشکلات

راه ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان :

احترام به شخصیت دانش آموز به نحوی که در دانش آموز احساس تعلق و پذیرفته شدن ایجاد گردد . با هر دانش آموز منصفانه و عادلانه رفتار شود . دانش آموز احساس کند که مدیر و معلمان دوستان او هستند . دانش آموز بداند که احساسات و توانایی هایش مورد توجه مدرسه است .

راه ایجاد رابطه حسنه با اولیا :

مدیر با شناخت ارزش و نقش خانواده در شکوفائی استعدادها ، تربیت ، آموزش و چگونگی ارتباط آنها با مدرسه زیربنایی ترین گام را در ایجاد رابطه حسنه با اولیا بر می دارد . مدیر با شناخت ویژگی ها و خصوصیات اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، اخلاقی و فرهنگی جامعه و خانواده در جلب مشارکت اولیا ، با شرکت دادن آنان در وظایف ، مسئولیت ها و عملیات تلاش کند به طوری که نتیجه آن ، احساس تعلق و مؤثر بودن باشد .

در این مسیر نیز باید کلید اصلی ارتباط و حلقه اتصال خانه و مدرسه یعنی دانش آموز را دریافت . مدیر باید بداند که اصل اساسی استحکام رابطه با اولیا بر پایه پیوند های روانی ، عاطفی و فکری است . بیان احساسات مثبت و سازنده و دلسوزی نسبت به سر نوشت دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در اولیا نسبت به مدیریت و مدرسه راهی مؤثر در برقراری روابط انسانی است .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مهر 1391ساعت 8:42 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

اهداف و وظايف انجمن اوليا ومربيان واحدهاي آموزشي

مدرسه مهم ترين نهاد اجتماعي ، تربيتي وآموزشي ، و اصلي ترين ركن تعليم وتربيت است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان درابعاد ديني ، اخلافي ، علمي ، آموزشي ، اجتماعي و كشف استعدادها وهدايت و رشد متوازن روحي و معنوي و جسماني آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسيس و اداره مي شود. اين نهاد با همكاري كليه ي كاركنان و با مشاركت دانش آموزان و اولياي آنان زير نظر مدير مدرسه اداره مي شود.

اركان مدرسه

1- مدير مدرسه

2- شوراي مدرسه

3- انجمن اوليا ومربيان

4- شوراي معلمان

5- شوراي دانش آموزان

انجمن اوليا ومربيان

انجمن اوليا ومربيان هر مدرسه هيأت منتخبي است از اولياي دانش آموزان و مربيان همان مدرسه كه با تفاهم و صميميت م به منظور تقويت همكاري و مشاركت اولياي دانش آموزان جهت كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظيفه مي نمايد.

الف – ترتيب اعضا

1- مدير مدرسه

2- يكي از معاونين و انتخاب مدير

3- نماينده ي شوراي معلمان

4- معاون پرورشي يا يكي ازمربيان امور تربيتي ، و در صورت نبود مربي ، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5- برگزيدگان اولياي دانش آموزان

تبصره ي1:تعداد اولياي دانش آمو زان و نحوي انتخاب آنان جهت عضويت درانجمن و چگونگي وزمان تشكيل جلسات برابرماده ي

19 آيين نامه ي انجمن مركزي اوليا ومربيان خواهد بود. ( دربند 20 شرح وظايف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ي 2 : درصورت لزوم ، مدير مدرسه مي تواند ازنماينده ي شوراي دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذي ربط و صاحب نظر براي شركت درجلسات انجمن دعوت كند.

ب- شرح وظايف انجمن اوليا و مربيان آموزشگاه

1-تأمين مشاركت فكري ، فرهنگي ، عاطفي وآموزشي اوليا وتقويت ، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه ومدرسه

2-جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيش نهادهاي لازم به مدير مدرسه

3-مشاوره و برنامه ريزي درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4-همكاري و مشاركت با شوراي معلمان دربرگزاري كلاس هاي فوق برنامه

5-برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده

6- همكاري و مشاركت بامدير مدرسه دراجراي فعاليت هاي پرورشي ، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي ،

آموزشي وفرهنگي

7- تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خير ومؤسسات خيريه درتأمين امكانات مورد

نياز و بهبود اداره ي امور مدرسه

8- تهيه ي برنامه ي بهداشتي و پزشكي با مشاوره ي افراد آگاه ، و كمك به مراقبان بهداشت ونظارت براجراي آن درمدرسه

9- همكاري م مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان ، اولياي دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط ومقررات مربوطه

10- برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان

11- نظارت برچگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

12- تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه ، رئيس انجمن ونماينده ي شوراي معلمان دراولين جلسه ي انجمن

13- مشاركت دراجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها

14- نظارت برنحوي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ي دانش آموزان وكمك هاي شوراهاي آموزش وپرورش از طريق شوراي مالي و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه

15- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت وبرگشت

16- انتخاب نماينده براي شركت در شواري مدرسه

هم چنين براساس موارد آيين نامه ي انجمن اوليا ومربيان واحدهاي آموزشي ، وظايف زير نيز بر عهده ي انجمن اوليا ومربيان مدرسه مي باشد :

ماده ي 16– مدير مدرسه موظف است حداكثرتا اخرمهرماه هرسال ( پايان هفته پيوند ) از تمام اولياي دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشكيل جلسه ي عمومي اوليا ، با استفاده از آگاهي هاي خود مخصوصاً محتواي كتاب آشنايي با انجمن اوليا ومربيان ؛ لزوم تشكيل ، فوايد و وظايف انجمن امده است براي آنان تشريح كند.

ماده ي 19 – تعداد اعضاي اولياي منتخب براي عضويت درانجمن مدرسه برمبناي زير تعيين مي شود:

1- درمدارسي كه عده ي دانش آموزان آن ها كم تر از 300 نفرباشد، عده ي اولياي منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود كه چهار نفر عضو اصلي و 3 نفربقيه عضو علي البدل هستند.

2- در مدارسي كه عده ي دانش آموزان آن ها بيش از 300 نفرباشد، به ازاي هر 100 نفردانش آموز اضافي يك نفراز اوليا بر تعداد اعضاي اصلي افزوده مي شود . ولي عده ي اعضاي علي البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

ماده ي 20- مدت زمان كار انجمن اوليا ومربيان هر مدرسه يك تحصيلي است ودر مهرماه هرسال انتخابات بايد تجديد شود . اعضاي انجمن سال گذشته در صورت برخورداري از شرايط انتخاب مي توانند دوباره خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مهر 1391ساعت 3:46 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

چرا والدین در جلسات انجمن اولیا و مربیان شرکت نمی کنند؟

حضور همه‌جانبه والدين در انجمن اوليا و مربيان و ارتباط آنها با مسوولان مدارس تاثيرات بسيار مهمي را از جمله رشد و افزايش سطح كيفي واحدهاي آموزشي به دنبال دارد.
شماري از والدين كرماني
در گفت و گو با ايرنا ضمن تاكيد بر حضور در انجمنهاي اوليا و مربيان، اين انجمنها را راهي براي نظارت موثر بر روند و وضعيت تحصيلي فرزندان خود دانستند.
مادر سه فرزند گفت: شركت در نشستهاي اوليا و مربيان باعث اطلاع والدين از منابع و شيوه‌هاي تدريس جديد در مدارس مي‌شود.
بتول زارع كه خود معلم است افزود: ارتباط والدين با مسوولان مدارس، معلمان را از نوع رفتار و خصوصيات اخلاقي دانش‌آموزان مطلع مي‌كند.
وي اطلاع معلمان از خصوصيات فردي دانش‌آموزان را راهي براي برقراري ارتباط دوسويه با دانش‌آموز و در نتيجه بالا بردن ميزان فراگيري آنان دانست.
شهروند ديگري وضعيت ارتباط مسوولان مدارس با والدين را نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار مناسب ارزيابي كرد.
فاطمه سام‌زاده كه مادر دو دانش‌آموز است اظهار داشت: امروزه برقراري ارتباط بين مسوولان مدارس و والدين دانش‌آموزان مورد تاكيد قرار دارد.
يكي ديگر از والدين هم حضور نيافتن بعضي از والدين در نشست‌هاي اوليا و مربيان را با مطرح شدن بحثهاي مالي در اين انجمنها مرتبط دانست.
ليلا رحيمي ادامه داد: با ارتقا سطح علمي و بينش جامعه، والدين به منظور پيشرفت فرزندانشان از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند.
مسوول انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و پرورش كرمان نيز به تغيير در نگرش و تفكر حاكم بر آموزش و پرورش طي سال‌هاي اخير اشاره و بيان كرد:
سالهاي گذشته مردم آموزش و پرورش را تنها متولي در امر تعليم و تربيت مي‌دانستند.
كريم ايزدي افزود: با تغيير اين نگرش از سال ‪ ۱۳۷۶‬والدين نيز خود را در امر تعليم و تربيت فرزندان سهيم دانستند.
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش يك سازمان مردم‌نهاد است گفت: حضور والدين در امور تربيتي دانش‌آموزان بالا رفتن سطح علمي و تربيتي فرزندان را موجب خواهد شد.
او ادامه داد: انجمن اوليا و مربيان نهادي است كه در آن اقدامات خانه، مدرسه و جامعه در جهت رسيدن به اهداف تعليم و تربيت دانش‌آموزان هماهنگ و همسو مي‌شود.
وي با ذكر اينكه ساختار انجمنهاي اوليا و مربيان در كشور با اهداف و وظايف اين انجمنها هماهنگ نيست، داشتن چندين پست براي يك نفر را از مشكلات و تناقضات ساختار انجمن اوليا و مربيان با اهداف آن عنوان كرد.
او مشاوره و برنامه‌ريزي، تهيه برنامه‌هاي بهداشتي پزشكي، همكاري و هماهنگي با مديران مدارس، برگزاري جلسات ماهانه، مسايل ديني و تربيتي و استفاده از تخصص اوليا دانش‌آموزان را از اهداف اين انجمن‌ها بيان كرد.
مسوول انجمن اوليا و مربيان سازمان آموزش و پرورش كرمان همكاري و مشاركت اوليا با معلم در تعليم و تربيت، همراهي با مدير در اجراي برنامه‌ها و همفكري با مسوولان آموزش و پرورش در تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي تربيتي را شعار اين انجمن اعلام كرد.
يك كارشناس انجمن اوليا و مربيان نيز گفت: مديران مدارس به عنوان مجريان برگزاري نشست‌هاي اوليا و مربيان به شمار مي‌روند.
مريم بابدري با اشاره به فراگير شدن رسانه‌ها در جامعه افزود: همكاري مربيان و والدين با فرهنگ‌سازي رسانه‌ها در اكثر آحاد جامعه تاثير گذاشته است.
وي اطلاع از نحوه آموزش و موقعيت تحصيلي دانش‌آموزان را يكي از راه‌هاي مشاركت در امور تحصيلي و تربيتي فرزندان و در نتيجه پيشرفت تحصيلي آنان دانست.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم مهر 1391ساعت 4:16 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

ارتباط والدین با مدرسه

آیا شما به عنوان والدین می دانید در قبال ارتباط با مدرسه فرزندتان چه وظایفی بر عهده دارید؟والدین وظیفه دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته باشند و باکسب اطلاعات کافی از وضع درسی واخلاقی فرزندشان، تصمیم معقولی برای مشارکت درتربیت آنها اتخاذکنند. دربرقراری ارتباط باید به چند نکته اساسی توجه کنند.
1 -والدین زمانی قادر خواهند بود نقش تربیتی خود را به نحو مطلوب ایفا کنند و با مدرسه ارتباطی صحیح برقرار نمایند که از وضع درسی و رفتاری فرزندشان اطلاع کافی داشته باشند.
2- والدین در موقع حضور در مدرسه، همیشه باید حفظ آرامش را به عنوان یک اصل به خاطر داشته باشند. گاهی ممکن است پدر و مادر با مشاهد ه ضعف درسی در دانش آموز و یا گریه های او که مخصوصا در دوره ابتدایی بیش تر اتفاق می افتد، احساساتی شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولیای مدرسه برخورد کنند. قطعا چنین حالتی مخل برقراری ارتباط موثر با مسوولان مدرسه خواهد بود.
3- والدین باید در مدرسه به عنوان ولی حضور پیدا کنند، نه به عنوان فردی که در یک جای خاص، مسوولیت دارد. اگر پدر یا مادر دانش آموز در وزارتخانه یا سازمانی، مسوولیت اجرایی سطح بالایی دارد و در آنجا به عنوان رئیس ایفای نقش می کند و به تناسب مسوولیت، گاهی امر و نهی می نماید، نباید با همان شاکله و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه شوند.
4- ارتباط اولیا با مسوولان مدرسه باید مستمر باشد. معنای استمرار این نیست که هر روز سری به مدرسه بزنند، بلکه لازم است به طور مرتب در منزل به وضع درسی و رفتاری فرزند خود رسیدگی کنند و بر طبق اطلاعات به دست آمده، با مدرسه ارتباط برقرار نمایند.
همکاری خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان
همکاری والدین با مسوولان مدرسه، در دوره ابتدایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. می توان گفت بعد اصلی همکاری این دو را همکاری در مسائل آموزشی و پرورشی تشکیل می دهد. نخستین نکته اینکه والدین باید نسبت به پایه تحصیلی و عناوین دروس فرزند خودشان اطلاع کافی داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازین کتاب های درسی، آگاهی نسبی به دست آورند. گاهی در بحث های مقدماتی کتاب های درسی نکاتی درج می گردد که مطالعه آنها برای والدین ضروری است. شناخت نقاط ضعف درسی دانش آموز و همفکری برای رفع آن، ضرورت دیگر ارتباط خانه و مدرسه است. پس از گذشت چند هفته از سال تحصیلی می توان در وضع درسی دانش آموز تامل کرد و نقاط قوت و ضعف او را شناخت. مطلب دیگر، توجه والدین و معلمان به ویژگی های روانی کودکان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان است. به عنوان مثال کودکان نیاز به جلب توجه و ابراز خود دارند. آنها علاقه مند هستند که حاصل کار خودشان را عرضه کنند و بدین وسیله این نیاز در آنان تامین و ارضا شود. این نیاز در دوران مدرسه، از طریق ارائه حاصل کارهای خود در امور درسی جلوه گر می شود. مثلا ممکن است کودکی نقاشی بکشد و آن را نزد پدر و یا مادر خود بیاورد و ارائه دهد. در مقابل این عمل، والدین باید به آن توجه کنند و کودک را مورد تشویق قرار دهند. احتیاج به هدف، نیاز دیگر کودک است. اگر کودک بداند که درس را برای چه هدفی می خواند و آثار و نتایج هریک از مواد درسی به او تفهیم شود، علاقه اش به درس خواندن افزایش پیدا می کند.
همکاری خانه و مدرسه در امور رفتاری دانش آموزان
ترس از مدرسه یکی از رفتارهای کودک در دوره دبستان، مخصوصا در پایه اول ابتدایی است. علل مختلفی ممکن است این رفتار را به وجود آورند. گاهی ممکن است دورشدن از خانواده، به ویژه مادر باعث ترس شود، چون در دوره ابتدایی، رابطه عاطفی کودک با خانواده بسیار قوی است و او مایل نیست از پدر و مادر جدا شود. ترس از مدرسه و غیبت از مدرسه، هم معنا نیستند. ترس از مدرسه با نوعی دل زدگی و تنفر از مدرسه همراه است، ولی غیبت از مدرسه همراه با چنین حالت عاطفی نیست، بلکه به علل مختلف ممکن است کودک در طول سال تحصیلی چند دفعه در کلاس درس خود حضور پیدا نکند و این امر باعث عقب ماندگی تحصیلی او شود. گاهی ممکن است بیماری کودک موجب غیبت شود. هرچند بیمار شدن دلیل موجهی برای غیبت است، ولی بعضی از مادران به دلیل یک سرما خوردگی یا سرفه و یا خس خس کردن خفیف، مانع از رفتن فرزندشان به مدرسه می شوند، در حالیکه او را همراه با خود به بیرون می برند! در چنین خانواده هایی گاهی با یک سردرد جزئی، از رفتن کودک به مدرسه ممانعت می شود و گاهی نیز تشویق می گردد که وی علائم یک بیماری را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهد. علت دیگر غیبت از مدرسه، ممکن است کار کردن باشد. بعضی خانواده ها از این بابت شکایت دارند که چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوبی پاسخ می دهد، ولی در مدرسه نمره کمی از معلم می گیرد. به عبارت دیگر کودک توانایی هایی دارد و درس را نیز به خوبی خوانده است، ولی در اثر عواملی قادر به ابراز توانایی های خود نیست. گاهی شلوغی کلاس و زیاد بودن عده دانش آموزان مانع از این می شود که معلم بتواند با آنها ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کند و با شنیدن پاسخ های یک دانش آموز و ارائه توصیه های لازم، از توانایی های او آگاهی پیدا کند و در نتیجه درباره وی به نحو مطلوب داوری نماید. گاهی هم شلوغی مانع نیست، بلکه معلم روابط انسانی مناسبی با کودک برقرار نمی کند و در نتیجه فضای مناسب برای ابراز وجود و ارائه پاسخ های لازم برای دانش آموز به وجود نمی آید. به عبارت دیگر در اثر فقدان روابط عاطفی سالم، توانایی کودک پنهان می ماند و ممکن است او را به عنوان شاگرد تنبل معرفی کند. ممکن است تحقیر دانش آموز توسط همکلاسی ها موجب اختلال عاطفی در او شود و نتواند در یادگیری مطالب موفقیت به دست آورد و یا آموخته های خود را به خوبی عرضه کند. گاهی دانش آموزانی که با لهجه متفاوت از دانش آموزان دیگر صحبت می کنند و یا لباس ویژه ای می پوشند، در میان دانش آموزان دیگر احساس غربت می کنند و از جهت عاطفی امنیت خود را از دست می دهند. هرجا که نیازهای عاطفی کودک تامین گردد، برای مطالعه و یادگیری ترغیب می شود و هرجا اختلالات عاطفی پیدا شود، علاقه به درس و یادگیری در او تضعیف می گردد.
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مهر 1391ساعت 4:14 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

ارتقای مشارکت اولیا دانش آموزان در اداره امور مدرسه

انجمن های اولیا» و مربیان فصل مشترک همکاری های مردم و نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می شوند و از این رو دارای اهمیت اند به همین دلیل جلب مشارکت های فکری و عملی اولیا» و مربیان در زمینه حل و فصل مشکلات و نیز برقراری ارتباط درست و هماهنگی میان انجمن های یاد شده با واحدهای آموزشی کشور، نیازمند شناخت اهداف انجمن اولیا» و مربیان توسط والدین است تا با علاقه مندی و انگیزه بیش تر در مدارس به همفکری بپردازند.
مدت ۱۷ سال در آموزش و پرورش مشغول به کار بوده و در این مدت ۱۱ سال به عنوان مدیر در دبستان شهید کیانفر مشغول به کار می باشم .
در این مدت شاهد بی توجهی اولیا» به مشکلات مدرسه بودم، با اینکه اولیا» این دبستان همه نظامی هستند و از نظر وضع مالی مشکلی نداشتند ولی متاسفانه با آموزشگاه هیچ همکاری نداشتند و می گفتند که مشکل مدرسه به آموزش و پرورش مربوط می شود و ارتباطی به ما ندارد.
و حتی هر سال چندین دفعه جلسه عمومی گذاشته و مشکلات را مطرح نموده اما هیچ فایده ای نداشت، تا اینکه دو سال قبل تصمیم گرفتم که روش کار خود را جهت همکاری اولیا» عوض کنم که شاید به نتیجه ای برسم.
در جهان امروز مشارکت و آموزش از پایه های بنیادین توسعه هستند با توجه به این که آموزش و پرورش نتیجه فعالیتهای سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همکاری این سه نهاد در امور آموزش و پرورش بیش از پیش ضرورت دارد.
مشارکت در امور آموزش و پرورش ویژه دوره های بحرانی کشور و دستگاه آموزش و پرورش نیست، بلکه برای تحقق بهینه ی آموزش و پرورش نوباوگان کشور ، مشارکت گروههای اجتماعی گوناگون همواره لازم و ضروری است.
امروز اساس پیشرفت و توسعه تفکر گروهی است . تفکر گروهی جز با مشارکت همگان و احاد گوناگون مردم تحقق نمی یابد. تفکر گروهی به این معنی است که همه کسانی که می توانند در عرصه هایی چون کمک فکری ، پرداخت مالی، کمکهای فنی یا عرصه علمی فعالیت کنند به یاری و همکاری طلبیده شوند .
مشارکت در حد مشارکت مالی یا شرکت در تاسیس مدرسه و جز آنها نمی تواند پاسخگوی همه معضلات آموزش و پرورش کشور باشد.
آموزش و پرورش گستره ای بسیار وسیع دارد و این وسعت و گستردگی ایجاب می کند که به مشارکت از ابعاد گوناگون بنگریم.
رابطه خانه و مدرسه همچون رابطه جسم و روح است، هیچ کدام بدون دیگری نمی تواند به اهداف خود برسد و به قولی خانه و مدرسه دو بال لازم برای پروازند و بدون دیگری امکان پرواز وجود ندارد.
هدف از مشارکت استحکام بخشیدن به روابط بین خانه و مدرسه و تقویت و توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد فضایی مناسب به منظور تبادل افکار، اطلاعات و تجارب اولیا» و مربیان با یکدیگر و ارتقای سطح آگاهی آنان و تبیین جایگاه انجمن اولیا» و مربیان در نظام تعلیم و تربیت است.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر 1391ساعت 4:13 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

چرا اولیا در مشارکت با مدرسه جدی نیستند؟

« مشارکت های مردمی» یکی از عبارتهایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ی آن ها مردم با استفاده از توانایی های خود ، خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آنجا که منابع دولتی برای امر مهم آموزش و پرورش محدود و جمعیت جوان کشور رو به افزایش است ، ضرورت استفاده از مشارکت های مردمی بیش از گذشته احساس می شود.متولیان آموزش و پرورش در سطح کلان برآن شده اند ، ضمن نهادینه کردن مشارکت های مردمی و برنامه ریزی جهت جلب و جذب این مشارکت ها ، بخشی از نیازمندی های آموزشی و پرورشی را تأمین کنند. بدون تردید ، این مهم می تواند با استفاده از قابلیت های گوناگون خانواده ها عینیت یابد. تجربه ی کشورهای موفق در آموزش و پرورش گواه این ادعا است که مشارکت اولیاء در ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی به مدرسه ها ، همواره با اثربخشی چشمگیر، ثبات برنامه ریزی و موفقیت همراه بوده است.

اهمیت موضوع:

مشارکت واقعی و جدی قشرهای متفاوت مردم در اداره ی امور جامعه و بیش از هر جا در آموزش و پرورش و در سنگر مدرسه معنای درست خود را پیدا می مند. این مشارکت در صورتی تحقق می یابد که بهترین روابط ، یعنی حسن تفاهم ، اعتماد ، همدلی ، هم اندیشی و صمیمیت میان اولیاء و مربیان برقرار باشد.

موانع و کاستی ها:

کاستی های جلب مشارکت مردمی را در عوامل ذیل می توان یافت :

1. ضعف مدارس در برقراری ارتباط با اولیاء و اطلاع رسانی صحیح و به موقع.

2. ضعف در برنامه ریزی و عملکرد یا ناهماهنگی در نگرش ها و تصمیم گیری ها

با توجه به گوناگونی مدارس از نظر آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی.

3. فعال نبودن دانش آموزان در امر مشارکت.

4. فعال نبودن معلمان در امر مشارکت.

5. نبود تبلیغات و آگاه سازی برای جلب مردم به مشارکت .

راهکارها:

مهم ترین عامل در ایجاد جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش آگاه کردن مردم از تمام جوانب مشارکت است. برای این منظور می توان به اقدامات زیر دست زد:

1. شرکت دادن مردم در جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان.

2. ترغیب خانواده ها به شرکت مستمر در کلاس های آموزش خانواده.

3. گسترش تبلیغات رادیو و تلویزیونی در این زمینه.

4. استفاده از نقش شوراهای آموزش و پرورش در جهت آگاهی دادن به مردم.

5. دعوت از اولیاء برای حضور مکرر در مدرسه و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان خود.www.zibaweb.com

6. برپایی نمایشگاهی از حاصل کار دانش آموزان و معلمان.

7. تجلیل از افراد خیر و معرفی آنان به مردم.

8. دعوت از اولیاء جهت بازدید از مدرسه های موفق.

9. تشویق مردم به مطالعه ی مجلات علمی و تربیتی.

روش های پیشنهادی برای جلب مشارکت:

1. آگاه ساختن معلمان در مورد توانایی و ظرفیت عظیم اولیاء در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان.

2. آموزش معلمان در جهت تقویت مهارت های ارتباطی آنان با اولیاء برای شناخت بهتر انتظارات و نیازهای طبقات مختلف اجتماعی.

3. ایجاد تغییر و تحول در نحوه ی تشکیل انجمن اولیاء و مربیان در مدرسه.

4. تقویت مهارت های آموزشی و پرورشی اولیاء.

5. ایجاد تحول در جامعه ی محلی اطراف مدرسه، بازدید معلمان از خانه ی دانش آموزان پر مسئله، حضور داوطلبان در مدرسه و ...

راههای گسترش مشارکت اولیاء و مربیان:

مهم ترین انتظارات اولیاء از مدیران بر اساس نتایج به دست آمده عبارتند از:

1. حضور همه جانبه ی اولیاء و مربیان در تصمیم گیری های آموزشی و اداره ی مدرسه.

2. اطلاع رسانی دقیق و به موقع درباره ی وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و مسائل و مشکلات مدرسه.

3. قدردانی از فعالیت ها و همکاری های اولیاء در مدرسه.www.zibaweb.com

4. ایجاد فضای لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان.

5. استفاده مناسب از توانایی های تخصصی و مهارتی اولیاء.

6. برگزاری جلسات مشترک اولیاء و مربیان به طور مستمر.

7. کیفیت بخشی به امر آموزش در مدرسه

+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر 1391ساعت 4:12 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

مدير موفق كسي است كه:


1-مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعاليتها و شكستها

2-تمايل براى بهبود انجام كارها و به کار گیری ابتکار عمل

3-قلمداد کردن کارها به عنوان سرگرمی لذت بخش نه به عنوان بارى بر دوش

4-برخورداری از توانايى كافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعاليتها

5-توانايى انجام كارها در فشرده ترين زمان ممكن

6-درک و پذیرش منطقی شرايط و پشتکار فراوان برای انجام فعالیتها

7-اعتماد وافر نسبت به ساير افراد و مردم

8-انجام فعاليت به منظور دستيابى و تحقق موفقيت

9-فراگرفتن ابزارها و روشهاى تقويت حافظه

10-برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدنی

11-داشتن دیدگاههای روشن و آشکار واندیشه ی نافذ و بینشی فراگیر

12-داشتن آرزوهایی هدفمند و قابل دستیابی و به عبارتی نزدیک به حقایق

13-انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف

14-میانه روی وپرهیزاز افراط و تفریط

15-برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل

16-بردباری و صبر در حل مشکلات

17-خويشتن داری در جایگاهها و موقعیتهای سخت و برانگیزاننده

18-آرامش در برابر بحران

19-واقع بینی در برخورد با مسائل

20-رعایت اصول و موازینی ( ارزش ) چون نظم ، ترتيب و احترام به زمان بندیها

احترام به مقررات و آئیین نامه های سازمانی

21-یکسان نگری به حال و آینده (چرا که نبایستی این دو را فدای یکدیگر کرد)

22-قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نگشتن

23-پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند

24-روحيه هم كارى وهم بستگی در سيستم مديريتى

25-داشتن روحیه انتقاد پذیر

26-سیستم مدیریتی هدف گراو واقع گرا.

27-گوش فرا دادن به صحبت ها و نظرات دیگران و احترام به آنها
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 3:56 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

همکاري خانه و مدرسه در امور رفتاري دانش آموزان

ترس از مدرسه يکي از رفتارهاي کودک در دوره دبستان، مخصوصا در پايه اول ابتدايي است. علل مختلفي ممکن است اين رفتار را به وجود آورند. گاهي ممکن است دورشدن از خانواده، به ويژه مادر باعث ترس شود، چون در دوره ابتدايي، رابطه عاطفي کودک با خانواده بسيار قوي است و او مايل نيست از پدر و مادر جدا شود. ترس از مدرسه و غيبت از مدرسه، هم معنا نيستند. ترس از مدرسه با نوعي دل زدگي و تنفر از مدرسه همراه است، ولي غيبت از مدرسه همراه با چنين حالت عاطفي نيست، بلکه به علل مختلف ممکن است کودک در طول سال تحصيلي چند دفعه در کلاس درس خود حضور پيدا نکند و اين امر باعث عقب ماندگي تحصيلي او شود. گاهي ممکن است بيماري کودک موجب غيبت شود. هرچند بيمار شدن دليل موجهي براي غيبت است، ولي بعضي از مادران به دليل يک سرما خوردگي يا سرفه و يا خس خس کردن خفيف، مانع از رفتن فرزندشان به مدرسه مي شوند، در حاليکه او را همراه با خود به بيرون مي برند!

در چنين خانواده هايي گاهي با يک سردرد جزئي، از رفتن کودک به مدرسه ممانعت مي شود و گاهي نيز تشويق مي گردد که وي علائم يک بيماري را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهد. علت ديگر غيبت از مدرسه، ممکن است کار کردن باشد. بعضي خانواده ها از اين بابت شکايت دارند که چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوبي پاسخ مي دهد، ولي در مدرسه نمره کمي از معلم مي گيرد. به عبارت ديگر کودک توانايي هايي دارد و درس را نيز به خوبي خوانده است، ولي در اثر عواملي قادر به ابراز توانايي هاي خود نيست. گاهي شلوغي کلاس و زياد بودن عده دانش آموزان مانع از اين مي شود که معلم بتواند با آنها ارتباط کلامي و عاطفي برقرار کند و با شنيدن پاسخ هاي يک دانش آموز و ارائه توصيه هاي لازم، از توانايي هاي او آگاهي پيدا کند و در نتيجه درباره وي به نحو مطلوب داوري نمايد. گاهي هم شلوغي مانع نيست، بلکه معلم روابط انساني مناسبي با کودک برقرار نمي کند و در نتيجه فضاي مناسب براي ابراز وجود و ارائه پاسخ هاي لازم براي دانش آموز به وجود نمي آيد. به عبارت ديگر در اثر فقدان روابط عاطفي سالم، توانايي کودک پنهان مي ماند و ممکن است او را به عنوان شاگرد تنبل معرفي کند. ممکن است تحقير دانش آموز توسط همکلاسي ها موجب اختلال عاطفي در او شود و نتواند در يادگيري مطالب موفقيت به دست آورد و يا آموخته هاي خود را به خوبي عرضه کند. گاهي دانش آموزاني که با لهجه متفاوت از دانش آموزان ديگر صحبت مي کنند و يا لباس ويژه اي مي پوشند، در ميان دانش آموزان ديگر احساس غربت مي کنند و از جهت عاطفي امنيت خود را از دست مي دهند. هرجا که نيازهاي عاطفي کودک تامين گردد، براي مطالعه و يادگيري ترغيب مي شود و هرجا اختلالات عاطفي پيدا شود، علاقه به درس و يادگيري در او تضعيف مي گرددhttp://www.ebtekarnews.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مهر 1391ساعت 3:55 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

روش هاي برقراري ارتباط ميان خانه و مدرسه

آيا شما به عنوان والدين مي دانيد در قبال ارتباط با مدرسه فرزندتان چه وظايفي بر عهده داريد؟والدين وظيفه دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته باشند و باکسب اطلاعات کافي از وضع درسي واخلاقي فرزندشان، تصميم معقولي براي مشارکت درتربيت آنها اتخاذکنند. دربرقراري ارتباط بايد به چند نکته اساسي توجه کنند.
1 -والدين زماني قادر خواهند بود نقش تربيتي خود را به نحو مطلوب ايفا کنند و با مدرسه ارتباطي صحيح برقرار نمايند که از وضع درسي و رفتاري فرزندشان اطلاع کافي داشته باشند.
2- والدين در موقع حضور در مدرسه، هميشه بايد حفظ آرامش را به عنوان يک اصل به خاطر داشته باشند. گاهي ممکن است پدر و مادر با مشاهد ه ضعف درسي در دانش آموز و يا گريه هاي او که مخصوصا در دوره ابتدايي یا راهنمایی بيش تر اتفاق مي افتد، احساساتي شوند و به صورت خشن و برافروخته با اولياي مدرسه برخورد کنند. قطعا چنين حالتي مخل برقراري ارتباط موثر با مسوولان مدرسه خواهد بود.
3- والدين بايد در مدرسه به عنوان ولي حضور پيدا کنند، نه به عنوان فردي که در يک جاي خاص، مسووليت دارد. اگر پدر يا مادر دانش آموز در وزارتخانه يا سازماني، مسووليت اجرايي سطح بالايي دارد و در آنجا به عنوان رئيس ايفاي نقش مي کند و به تناسب مسووليت، گاهي امر و نهي مي نمايد، نبايد با همان شاکله و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه شوند.
4- ارتباط اوليا با مسوولان مدرسه بايد مستمر باشد. معناي استمرار اين نيست که هر روز سري به مدرسه بزنند، بلکه لازم است به طور مرتب در منزل به وضع درسي و رفتاري فرزند خود رسيدگي کنند و بر طبق اطلاعات به دست آمده، با مدرسه ارتباط برقرار نمايند.
همکاري خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان
همکاري والدين با مسوولان مدرسه، در دوره ابتدايي از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. مي توان گفت بعد اصلي همکاري اين دو را همکاري در مسائل آموزشي و پرورشي تشکيل مي دهد. نخستين نکته اينکه والدين بايد نسبت به پايه تحصيلي و عناوين دروس فرزند خودشان اطلاع کافي داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازين کتاب هاي درسي که مخصوص والدین نوشته شده است، آگاهي نسبي به دست آورند. گاهي در بحث هاي مقدماتي کتاب هاي درسي نکاتي درج مي گردد که مطالعه آنها براي والدين ضروري است. شناخت نقاط ضعف درسي دانش آموز و همفکري براي رفع آن، ضرورت ديگر ارتباط خانه و مدرسه است. پس از گذشت چند هفته از سال تحصيلي مي توان در وضع درسي دانش آموز تامل کرد و نقاط قوت و ضعف او را شناخت. مطلب ديگر، توجه والدين و معلمان به ويژگي هاي رواني کودکان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان است. به عنوان مثال کودکان نياز به جلب توجه و ابراز خود دارند. آنها علاقه مند هستند که حاصل کار خودشان را عرضه کنند و بدين وسيله اين نياز در آنان تامين و ارضا شود. اين نياز در دوران مدرسه، از طريق ارائه حاصل کارهاي خود در امور درسي جلوه گر مي شود. مثلا ممکن است کودکي نقاشي بکشد و آن را نزد پدر و يا مادر خود بياورد و ارائه دهد. در مقابل اين عمل، والدين بايد به آن توجه کنند و کودک را مورد تشويق قرار دهند. احتياج به هدف، نياز ديگر کودک است. اگر کودک بداند که درس را براي چه هدفي مي خواند و آثار و نتايج هريک از مواد درسي به او تفهيم شود، علاقه اش به درس خواندن افزايش پيدا مي کند.
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مهر 1391ساعت 3:54 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

شرکت فعال خانواده ها درجلسات انجمن اولیا و مربیان

والدين و معلمان همواره به کمک هم سعي داشته اند روابط جدي و موثري ميان خود برقرار کنند، زيرا اکثر والدين و اولياي مدرسه هدف هاي مشترکي را در قبال کودکان و نوجوانان دنبال مي کنند. آنها مي خواهند به نوجوانان کمک کنند تا افرادي مستقل بار بيايند، از تعليم و تربيت صحيح برخوردار شوند، انسان هاي بي تفاوتي در جامعه نباشند و از نظر اخلا قي احساس مسووليت کنند. پس چرا خانه و مدرسه نتوانسته اند به طور موفقيتآميزي با هم همکاري کنند و به اين هدف هاي والا ي انساني برسند؟ داشتن معلمان با کفايت، تدريس اصولي، ارتباط صحيح با خانه، برگزاري جلسات مشاوره با اوليا و ايجاد فرصت هايي براي والدين به منظور آشنايي با مشکلا ت و مسائل مدرسه، از جمله انتظارات والدين از يک مدرسه مطلوب است.
افزايش ارتباط نزديک بين خانه و مدرسه فوايد فراواني دارد از جمله اينکه هم والدين و هم معلمان نشان داده اند که احساس احترام متقابل بين خانه و مدرسه، رضايت بيشتري را به وجود ميآورد. با اين حال گاهي اوقات معلمان و کادر آموزشي مدرسه فراموش مي کنند که والدين نيازمند به آنان هستند، چون بعضي از والدين کوششي در امر تحصيل فرزندانشان نمي کنند و کمتر به اين موضوع مي انديشند که آيا عملکردشان در قبال وضع تحصيلي فرزندان مناسب است؟
به هنگام ارتباط رو در رو معلمان متناسب با موقعيت عمل مي کنند، بنابراين به وجود آوردن احساس مسووليت اوليه بر عهده مدرسه است. معلمان بايد احترام ويژه اي براي اوليا، نظريات آنان و شرکتشان در حل مسائل قائل شوند. يکي از متداول ترين و موثرترين روش ها براي جذب مشارکت والدين در امور مدرسه، توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان در مدارس است. هدف از اين کار اين است که براي والدين و معلمان موقعيتي فراهم آيد تا با يکديگر ملا قات کرده و درباره مسائل تبادل نظر کنند. بنابراين معلمان مي توانند کمک کنند تا جلسه انجمن اوليا و مربيان براي والدين ارزشمند و مفيد باشد. به منظور، تسهيل مشارکت فعال و گسترده اوليا مدير آموزشگاه بايد امکان حضور تمام معلمان را فراهم نمايد و مطمئن شود که همه اعضا از هدف کلي جلسه برداشت مشترکي دارند معلمان و کادر آموزشي مدارس بايد براي برگزاري جلسه آمادگي لا زم را داشته باشند و مسائل مورد بحث را تعيين کنند و فضاي جلسه را به گونه اي مهيا سازند که اوليا احساس راحتي کامل نمايند، زيرا نقش انجمن به خصوص در حل و فصل مسائل تربيتي و آموزشي دانشآموزان حائز اهميت است. بنابراين معلمان بايد پيشينه گردآوري شده درباره يک کودک را به دقت مرور کنند و کارنامه اي از نتايج فعاليت هاي شاگرد را به اوليا ارائه دهند. روش هاي مشارکت والدين در مسائل مدرسه نبايد به گونه اي برنامه ريزي شود که فقط اوليا جواب گوي نيازهاي مدرسه باشند بدون آن که نيازهاي والدين در نظر گرفته شود. به منظور رفع اين مشکل و براي پاسخگويي بيشتر به نيازهاي اولياي علا قه مند به شرکت اوليا در جلساتي با حضور مسوولا ن مدرسه که در امور آموزشي کودکان موثر است، شرکت در برنامه هاي آموزشي که براي اوليا ارائه مي شود و نيز همکاري در حل مسائل شخصي کودکان، از جمله فعاليت هاي والدين در جهت موفقيت تحصيلي و تربيتي فرزندان است. براي والديني که با موقعيت هاي آموزشي راحت برخورد مي کنند و نيازشان اين است که در فرآيند تدريس شرکت فعال داشته باشند. فعاليت داوطلبانه ممکن است مناسب ترين راه حل باشد. به طور کلي مسوولا ن مدرسه نيازمند يافتن راه هايي هستند که جلسات اوليا و مربيان را به گونه اي برگزار کنند که مجالسي براي سهيم شدن در امر تصميم گيري و حل مشکلا ت مدرسه باشد.
پيشنهادها:
1- خانواده ها هنگام ثبت نام فرزند خود، ضعف ها و قابليت هاي او را مشخص کنند.
2- در پايان هر نوبت، از تک تک والدين درمورد مشکلا ت و پيشرفت هاي دانش آموزان نظر خواهي شود واين نظرات در جلسات انجمن اوليا و مربيان مدرسه جمع بندي گردد.
3- به مدارس امکان انتشار و فروش نشريات داخلي داده شود. در اين نشريات به جاي پرداختن به مسائلي کلي، مشکلا ت خاص مدرسه عنوان شود با دانش آموزان، خانواده ها و مربيان مصاحبه شود و دانش آموزان موفق و پدر و مادرهاي فعال مورد تشويق قرار بگيرند.
4- نقاطي براي اردوهاي تفريحي و آموزشي تعيين شود که دانشآموزان بتوانند همراه خانواده و آموزگاران خود از امکانات آن استفاده کنند.
5- درهر مدرسه يک مشاور خانواده معرفي شود تا اوليا بتوانند مشکلا ت خود را با او در ميان بگذارند.
6- نشرياتي که براي والدين منتشر مي شوند، تقويت شود و اوليا به مشترک شدن ترغيب گردند.
7- اولياي دانشآموزان هر کلا س، نماينده اي از بين خود تعيين کنند که بتوانند به صورت حضوري يا تلفني با اوتماس بگيرند.
8- براي والدين دانشآموزان هر پايه برنامه تلويزيوني خاصي تدارک شود.
9- کتاب هاي مناسب هر پايه برمنباي محتويات کتاب هاي درسي به اوليا معرفي شود تا بتوانند بر حسب لزوم اطلا عات جانبي فرزندان خود را در زمينه مورد نياز افزايش دهند.
10- مرکزي براي تهيه و فروش کتاب ها و وسايل و ابزارهاي مورد نياز دانشآموزان معرفي شود
.
11- افراد جامعه دريابند که بايد براي افزايش کيفيت آموزش همياري کنند.
12- از طريق جلب مشارکت مردم و واگذاري پاره اي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي، ترتيبي اتخاذ شود که مدارس، با توجه به ابتکارات و کمک هاي اوليا خدمات فوق برنامه اي ارائه دهند و هيچ يک از اين خدمات، بار اضافي بر دوش بودجه عمومي نگذارد.
13- با وضع قوانين خاص، به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي اجازه داده شود، اموال بلا استفاده يا اسقاط خود را در اختيار مدارس قرار دهند.
14- با تنظيم پرسشنامه، از والدين خواسته شود تخصص هاي خود را بيان کنند وبه صورت دقيق مشخص کنند که به چه صورت، در چه زماني و در کدام زمينه مي توانند به مدرسه کمک کنند.
15- کساني که در ساخت و تجهيز مدارس همکاري و کمک مي کنند، به جامعه معرفي شوند.
16- يک سيستم کارآمد براي پاسخ گويي و اطلا ع رساني به والدين در مورد فرزندان پي ريزي گردد.
17- از آنجايي که بي توجهي بعضي از والدين به وضعيت فرزندان معلول مشکلا ت اقتصادي والدين مي باشد، لذا ارائه خدمات حمايتي، رفاهي به خانواده ها امري اجتناب ناپذير است.
18- برنامه اي توسط رسانه هاي گروهي خصوصا راديو و تلويزيون براي آگاه سازي والدين نسبت به مسائل فرزندان در نظر گرفته ش
ود.
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر 1391ساعت 3:53 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

روزی به آرزویم - پرواز - خواهم رسید .

روزی به آرزویم - پرواز - خواهم رسید .

پرواز یعنی در آزادی غوطه ور شوی .

پرواز یعنی از خطر فاصله بگیری .

پرواز هیجان و اضطراب سقوط دارد ولی وقتی اوج می گیری ، قلبت که کم مانده بود از سینه ات بیرون بزند ، به آرامش عجیبی می رسد .

پرواز یعنی جرات فرار !

پرواز یک تصمیم نهایی است به مقصدی نا معلوم .....

پرواز همان حس کودکی است که به آغوش مادرش می پرد .

پرواز آرزوی هر انسانی مثل من است .

من روزی بی پروا از زمین اوج خواهم گرفت ......

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مهر 1391ساعت 4:19 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

نکاتی برای برگزاری مفید جلسات انجمن اولیا و مربیان (قسمت اول)

1- انجمن اولیا بعد از صدا و سیما جزو مهمترین گروههای آموزش عمومی برای خانواده ها از نظر تعلیم و تربیت محسوب می شود در این راستا مدرسه می تواند اهداف آموزشی و تربیتی خود را دسته بندی کرده و در طی دوره های زمانی معین اجرا نماید :

الف: دعوت از کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره برای تشریح حالات و روحیات مختلف نوجوانان و دانش آموزان در سنین مختلف و مناسب مقطع تحصیلی و آموزش خانواده ها برای پیشگیری از ناهنجاریهای روانی و بیماری های مختلف روحی فرزندان و ارائه نکاتی برای بهداشت روانی دانش آموزان.

ب: دعوت از جامعه شناس برای تشریح وضعیت اجتماعی جامعه و ناهنجاریهای اجتماعی و خطراتی که دانش آموز را در محیط زندگی شهروندی به مخاطره می اندازد ؛ مانند ناهنجاریهای رفتاری موجود در زمینه بی حجابی یا بد حجابی ، اعتیاد به مواد مخدرهای جدیداعم از تزریق ،کراک وشیشه و کریستال و قرص های روانگردان، رسانه هایی مانند ماهواره و اینترنت و اهداف مثبت و منفی آن و اطلاع رسانی خانواده ها در این زمینه ، انضباط اجتماعی و توجه به مقررات گروه و جامعه.و تشریح خطرات در کمین دانش آموزان توسط دوستان ناباب یا گروههای همسال

ج: دعوت از پزشک برای اطلاع رسانی در مورد بیماریهای خطرناک و مسری و موجود در جامعه و تهدید کننده دانش آموزان به والدین

د: دعوت از کارشناس مذهبی مسلط به مسایل روز برای اطلاع رسانی و آموزش والدین با تاکید بر دانش آموزان آن دوره تحصیلی

ذ: دعوت از کارشناسان دیگر با توجه به نیازو درخواست والدین و دانش آموزان .

2- معمولا" جلسات انجمن اولیا برای شرکت کنندگان به جلسات تکراری مبدل شده که رغبت به شرکت از آن را از دست می دهند :

الف: سخنرانی های طولانی مسئولین اداره یا سایر سخنرانان از سطح شهر (که مدیران به صلاحدید خود از برخی افراد دعوت می کنند که سخنان و حضورشان برای حاضرین در آن جلسه سود زیادی ندارد ) که موجب خستگی والدین خواهد شد .وبعد از آن جلسه به پایان می رسد.

ب: درخواست مستقیم کمک های مالی بلا عوض از شرکت کنندگان

ج: یک پذیرایی بسیار جزیی برای به جا آوردن رسم موجود به ناچار !

د: نا امید کردن والدین و زیر سوال بردن کارایی خود و کارکنان آموزشگاه با بر شمردن مشکلات بیشمار پیش روی مدیر و ناتوانی از ادامه کار و یا شروع غیر مصمم کار در مدرسه.

3 - برنامه ریزی و مدیریت جلسه دقیق انجام شود ، حتی والدین هم مانند خیلی از دانش آموزان هنوز به داخل سالن یا مدرسه نیامده به جنب و جوش می افتند که:" باید زود برویم کار داریم !" انگار کار جزیی آنها مثلا " یک خرید ساده مهمتر از کسب اطلاعات از روحیه و سلامت فرزندشان است . بنابراین اگر والدین بدانند جلسه انجمن مفید است با کمال میل در آن خواهند نشست و استفاده می کنند . جا دارد مدیریت مدرسه زمان سخنرانی افراد و برنامه ها را مشخص نماید مثلا" سخنرانی فلان مسئول اداره نباید آنقدر طولانی شود که والدین به آرامی جلسه را ترک کنند بلکه قبلا" زمان مثلا" 20 دقیقه ای وقت سخنرانی به وی اعلام گردد .

4- برخی مدیران مدارس به اشتباه فکر می کنند جلسات انجمن اولیا با بعضی کارهای تکراری "پر ثمر و مفید" جلوه می کند و این را با چشم به هم چشمی سایر مدارس انجام می دهند و فکر می کنند اداره آموزش و پرورش منطقه یا مسئول انجمن اولیا ومربیان اداره از این کارهای تکراری آنان تقدیر خواهد کرد یا در صورت انجام ندادن برخی کارها ،مورد مواخذه قرار خواهد گرفت(وشاید اینچنین هم بشود!) در حالیکه هدف جلسه انجمن اولیا فقط این نیست مثال : - اجرای 40 دقیقه ای گروه نمایش مدرسه در جلسه انجمن اولیا فایده ای نخواهد داشت - اجرای 20 دقیقه ای گروه سرود مدرسه در جلسه انجمن ضروری به نظر نمی رسد - اجرای 15 دقیقه ای گروه تواشیح واجرای 15 دقیقه ای مراسم قرآن ابتدای جلسه با آن لباس های تکراری و رنگارنگ و شمع و گل و حرکت از ته سالن و خاموش کردن چراغ ها و غیره (که در جای خود بسیار گرانبها و عزیز است) ولی مردم نیامده اند که برنامه هنری و نمایشی ببینند ، آمده اند تا در مورد مسایل انجمن چیزهای تازه یاد بگیرند و مفید و موثر بوده ونظر و انتقاد یا پیشنهاد بدهند ، اجرای این برنامه ها را می توان به یک جلسه در تالار یا سالن مدرسه در مناسبت خاص یا با هدف معرفی توانمندیهای دانش آموزان در حضور والدین خودانجام داد.( دلیل ذکر این موارد اینکه ؛ بارها تجربه ی چنین جلسات خسته کننده ای را داشته ایم ولی اعتراض ما نتیجه ای نداد و ممکن است حتی غوغاگری شود که گفته اند نباید قرآن تلاوت شود ! یا نمی توان فعالیت های هنری دآنش اموز را حذف کرد! نه ، می توان قرائت قرآن را در چند دقیقه برای تبرک جلسه ،به همراه ترجمه آن انجام داد واز انجام قرائت قرآن با ورود دانش آموزان با لباسهای مخصوص و عموما"گران قیمت با شمع و موزیک مخصوص و غیره که زمان بیشتری را به خود اختصاص می دهد در سایر مراسم استفاده شود بهتر است.)

5- اگر والدین بدانند در جلسات انجمن اولیا ،آنان به صورت مطلوب مطرح می شوند ، موثر واقع می شوند ، از نظر یا تخصص و شغل آنها استفاده خواهد شد ، با رغبت بیشتری در آن حضور می یابند ولی اگر بدانند فقط در سخنرانی فلان مسئول به مناسبت مسایل سیاسی با سکوت مطلق ، فقط شنونده باشند ، جلسه برایشان جذاب و مفید نخواهد بود.

6- در جلسه اول یا جلسات عمومی دیگر به چند نفر از والدین به صورت کاملا" آزاد وقت داده شود تا در زمان محدود مثلا" 10 دقیقه در مورد انتظارات خود از کادر مدرسه صحبت کنند تا سایر شرکت کنندگان نیز از طرح خواسته های خود از مدرسه بیم و حراس نداشته باشند ،اگر برای این کار مهم حتی 30 دقیقه وقت جلسه (برای 3 یا 4 نفر از والدین) گرفته شود ، موجب خواهد شد والدین بعد از جلسه ضمن اظهار رضایت از کار مدیر و همکاران ، جلسات بعد با رغبت بیشتری حاضر شوند.وخواسته های خود را اعلام کنند

7- برخی از مدیران به صورت نا آگاهانه فکر می کنند مفید بودن و رسمی بودن حلسه فقط با حضور مهمانان رسمی اداری ، سیاسی ، مذهبی و مسئولین رسمی شهر حاصل می شود ، این افراد در جلسات تخصصی و کمیته های انجمن مفید خواهند بود ولی در جلسات عمومی باعث سکوت و انضباط خشک جلسه خواهد شد و والدین به عنوان تماشاچی در سالن حضور می یابند ! زیرا جو سالن و جلسه بسیار رسمی و منضبط و هیبت دار خواهد بود . معمولا" تجربه نشان می دهد جلساتی موثر بوده اند که در فضای دوستانه ،ساده و پر بحث و نظر و با تبادل تجربه بیشتر ، همراه بوده اند .

8- پیشنهاد می شود دبیران و کلیه کارکنان مدرسه(وهرشخص که به نوعی با مدرسه همکاری دارد) دراولین جلسه عمومی انجمن دعوت شوند و حتی اگر در مدرسه ای درس دارند (برای دبیران راهنمایی و دبیرستان) از آن مدرسه خواهش شود برای 2 ساعت با مرخصی دبیر موافت شود ، تا در جریان توقعات والدین از آموزشگاه قرار گرفته وممکن است انتقال این خواسته ها و توقعات ویا اعتراضات از طرف مدیر به دبیران با واکنش یا مقاومت روبرو شود . چنانچه دبیر روز جلسه در مدرسه نبود و اوقات بیکاری را در منزل می گذارند ، مدیر باید به نحوی حضور 2 ساعته وی را جبران نماید

9- چنانچه ممکن است نماینده ای از دبیران مدرسه ، انتظارات خود از والدین را طی یک صحبت 20 یا 15 دقیقه ای بیان کند ، و مواضع دبیران را به والدین اعلام نماید ، این کار بسیار مفید بوده و موجب خرسندی والدین خواهد شد .( مطالب نماینده دبیران باید بسیار مفید و موثر و بجا باشد ، تاکید به والدین جهت کنترل دقیق دانش آموزان برای آوردن نمرات 20 از نظر والدین آگاه یک طنز محسوب می شود تا توصیه ! و یا تذکر به والدین برای کمک به تکالیف نوجوان در منزل یک توصیه بیجا و سبک محسوب می شود ! ونیز توصیه جدی به بازدید مخفیانه کیف دانش آموزان و کمد و میز آنها در منزل برای اطمینان نداشتن از حمل موارد غیر مجاز ، یک دهن کجی به والدین محسوب شده و امروزه والدین آنقدر آگاه هستند که طرح این خواسته ها و انجام آنها را نشان از نظارت بر فرزند خود نمی دانند!)

10 - متاسفانه کارکنان مدرسه تعریف و شناخت درستی ازاهمیت و وظایف انجمن و کار کردها ی آن ندارند و فکر می کنند که لازم نیست در جلسه حضور داشته باشند و یا حضورشان موثر نیست و وظیفه آنان نیست و شاید تمرد هم داشته باشند ! و تصور دارند 3نفر باید الزاما" در جلسه شرکت کند ، یکی ، مدیر برای خوش آمد گویی و مربی پرورشی برای خواندن جملاتی از بزرگان و خدمتگزار برای "پذیرایی مختصر" ! درحالیکه تمام کارکنان مدرسه باید در انجمن فعال باشند ، چرا که بیشترین اعتراضات و درگیریها مربوط به شیوه های تدریس و برخورد دبیر و معاون با دانش آموز است پس ، حضور آنان در جلسه مهم و الزامی است .و باید فرهنگ منسوخ فرار از جلسات مهم در بین آنان ، حذف شود و مدیر می تواند در ارزشیابی پایان سال تاثیر دهد ( با توجه به اینکه به نوعی زحمت حضور وی را باید جبران کرد و این استاندارد و نحوه جبران باید به اطلاع آنها برسد مثال : یکی از معیار های دعوت به تدریس در این آموزشگاه(درمدارس خاص) در سال آتی ، شرکت موثردر جلسات شورای دبیران و انجمن اولیا در سال جاری خواهد بود )

11- اگر ممکن است با هماهنگی قبلی شماره تلفن مشاور یا روانشناس مدرسه یا مرکز مشاوره به اطلاع والدین برسد و یا اگر ممکن است ساعات حضور آنان در مدرسه برای پاسخ گویی تلفنی یا حضور وی در مدرسه به والدین اعلام شود و بدیهی است باید مشاور ملزم به پاسخگویی بوده و حق الزحمه آن به طور کامل پرداخت گردد و این کار را یک "بیگاری" نداند بلکه وظیفه و امر موثر تلقی کند .

12-شماره تماس نماینده های والدین یا کارشناسان دیگر (مذهبی ، جامعه شناس ،روانشناس) در جلسه به اطلاع والدین برسد تا بخشی از اعتراضات ، سوالات،پیشنهادات و ... به آنان منتقل شود و وقت و آسایش مدیر در مدرسه و اوقات بیکاری وی سلب نگردد .

13- هر آنچه که نوآوری و بدعت باشد برای والدین مفید و جذاب خواهد بود ، در جلسات باید روی این موضوع کار کرد تا علاقه به مشارکت را در مادران و پدران دانش آموزان افزایش داد

14- حتی الامکان در جلسات عمومی متذکر شد که از آوردن فرزندان دانش آموز خود داری شود (چرا که به سادگی و راحتی نمی توان مسایل را مطرح کرد ) و اگر ممکن است از آوردن کودکان خردسال برای حفظ نظم جلسه و عدم شلوغ کاری و شیطنت و در نتیجه حواس پرتی مادر کودک و دیگران جلوگیری شود.

15-تشکیل کارگاه در راستای جلسات انجمن اولیا بسیار مفید است و می توان مادران و پدران را در جلسات بعدی دسته بندی کرد و در گروههای مشاوره – جامعه شناسی – مذهبی – پزشکی برای ارائه مطالب و کلاس های آموزشی تقسیم کرد و طی 4 جلسه همه به نوبت در کلاس ها شرکت خواهند کرد ، دسته بندی والدین به خانم ها و آقایان فقط برای مسائل جنسی وبلوغ دختران مفید خواهد بود در بقیه موارد توجیه علمی ندارد چرا که جلسات مشترک معمولا" دارای تحرک و پویایی بیشتر است ،حتی می توان به عنوان یادبود درپایان دوره کارگاه به شرکت کنندگان لوح تقدیر یا یادبود داد .

16-اوقات مراجعه به مدرسه و ملاقات با دبیران طی یک برنامه موقتی مثلا" ماهیانه به والدین اعلام شود ، برای مراجعه والدین بقیه اوقات نیز باید درب مدرسه باز باشد و نباید والدین فکر کنند مزاحم کار مدرسه خواهد شد و یا مدرسه از حضور آنان ، به جهت مراجعه مکرر به عنوان مزاحم یاد خواهد کرد ( البته فقط برای ملاقات با دبیران به جهت حفظ اوقات ساعات درسی و رعایت حقوق دانش آموزان ، این برنامه ضروری است و نباید هر ساعت مزاحم کلاس شد)

17-جلسات هم اندیشی والدین در خیلی از مدارس برگزار نمی شود این جلسات بسیاری از اعتراضات و درگیریها را برای مدیر و کارکنان مدرسه کم خواهد کرد ، به عنوان مثال والدین دانش آموزان کلاس دوم الف در یک روز مشخص به مدرسه دعوت شوند و در یک کلاس خالی در مورد مسایل مدرسه با هم تبادل نظر کنند و انتقادات و پیشنهادات خود را به مدیر ارائه دهند و اگر لازم باشد مدیر یا نماینده دبیران در آن حضور یابد .در جلسه عمومی ابتدای سال می توان تاریخ اولین هم اندیشی والدین یک کلاس را اعلام کرد تا با آمادگی در آن حضور یابند .

18-در جلسات انجمن اولیا برگه هایی به والدین داده شود تا انتقادات و پیشنهادات خود را بدون نام ، نوشته و تحویل دهند تا در جلسات شورای معلمان بررسی شود و معمولا" والدین از طرح آن به صورت مستقیم از دبیران واهمه دارند .

19- شرکت برخی والدین در جلسات شورای دبیران خالی از لطف نیست چرا که می توانند نظرات خود را درمورد کار معلم به صورت غیر مستقیم مطرح نمایند تا مدیر مجبور نشود خود مواضع آنان را همیشه به دبیران و آموزگاران منتقل کند.

20- به عنوان نمونه به چند اصل از اساسنامه انجمن كه به آن توجه نمي شود اشاره می کنیم: 1 تقويت شخصيت فردي و اجتماعي كودكان و نوجوانان 2 تقويت حس وظيفه شناسي در كودكان 3 رعايت تقوي و تقويت معتقدات مذهبي 4 مساعد ساختن محيط خانواده براي رشد بهتر فرزندان 5 رعايت بهداشت كودكان و نوجوانان 6 ايجاد محيط امن براي رشد و حركت كودكان و نوجوانان 7 ايجاد امكانات آموزشي رايگان و عمومي براي كودكان و نوجوانان 8 ايجاد تفريحات سالم 9 كشف استعداد و شايستگي حرفه يي در دانش آموزان 10 ايجاد احساس مسووليت فردي و اجتماعي در كودكان و نوجوانان 11 ايجاد ادراك بين المللي و درك مسائل و غيره از اصول مترقي انجمن بوده كه آنچنان كه بايد و شايد به آنها توجه نمي شود.

21-برنامه های جلسات عمومی انجمن اولیا ، کتبا" به خانواده ها داده شود تابا اطلاع قبلی از برنامه ها در جلسه شرکت نموده و مفید واقع شوند .

22- امورات و موضوعات تکراری و رایج در جلسات به حداقل رسانده شود و در جلسات ، روی برنامه های نوآوری در خدمات مدرسه بیشتر کار شود به عنوان مثال : یک موضوع همیشگی برای جلسات ، تشکیل کلاس های فوق برنامه در شیفت مخالف و راههای تامین هزینه آن است که در شهر های بزرگ تحت فشار والدین به عنوان کلاس های پیش کنکوری ،تقویتی و غیره بر اساس چشم به هم چشمی ، برگزار می گردد که امروزه برگزاری این کلاسها به دلایل مختلف زیر سوال رفته و کارشناسان به غیر مفید بودن آن توسط مدرسه و بر اساس بودجه مدرسه ، اشاره دارند ، اگر قرار بود که دانش آموز فعال شیفت مخالف هم مدرسه بیاید و الزاما" کلاس فوق برنامه مثلا" کنکور برایش برگزار شود ، که آموزش و پرورش در ابتدا 2 نوع مدرسه رسمی تاسیس می کرد !... در جلسات انجمن ، بحث و گفتگو و تبادل نظر و تجربه والدین و همکاران مدرسه و همچنین ارائه آموزشهای جدید و مطالب داغ و مورد نیاز جزو جالبترین کارکرد های انجمن و جلسات خواهد بود . در عوض ، جلساتی که برای صرف هزینه مدرسه در امور مطلوب آموزشی و پرورشی ، بازدید ها ، استفاده از وسایل کمک آموزشی وجذاب کردن محیط مدرسه و غیره ، برگزار شود موجب رضایت خاطر والدین آگاه خواهد شد . برخی مدیران را مشاهده کرده ایم که در طی سال تحصیلی حتی یکبار هم دانش آموزان مدرسه اش به کارگاه و آزمایشگاه نرفته اند ، ولی حق به جانب است که در شیفت مخالف کلاس فوق برنامه تشکیل داده است !که در آن کلاس ها هم دقیقا" مطالب کلاس تدریس می شود نه چیزی کمتر و نه بیشتر !و درشیفت مدرسه مشاهده کرده ایم که درس بعدی تدریس می گردد !(شاید حضور در مدرسه در شیفت مخالف را یکی از عوامل دلزدگی از کلاس و درس دانست چرا که بدون برنامه و هدف برگزار می شود)

23- متاسفانه خصوصیت محافظه کاری و حالات حاکی از ترس برخی مدیران،معاونان ،مربیان پرورشی و غیره باعث می شود اقدامات نوآورانه ، شجاع ، جدید و مفید و موثر برای آموزش و تربیت ، صورت نگیرید و در زمان طرح اولیه آنها ، معمولا" با اما و اگر و شاید و ممکن است و عبارات توجیهی دیگر ، حتی مطرح کردن " اقدامات نو آور "را با شکست روبرو خواهند کرد .مشغول شدن مدیر در مدرسه به کارهای تکراری و همیشگی محیط غیر جذاب و خشک و کسل کننده ای ابتدا برای خود و سپس برای کارکنان و دانش آموزان بوجود می آورد .(قبلا" برخی مدیران مخصوصا" مدارس دخترانه ،که دلیلش را نمی دانیم ، جلسه اول یعنی انتخاب اعضا را طی دو جلسه تکراری جداگانه برای خانم ها و آقایان تشکیل می دادند! که وقت مدرسه را می گرفت وانتخابات بر اساس اجبار صورت می گرفت و حتی شنیده ایم در برخی شهرستانها ، مدیران مدارس جلسات اعضای اصلی انجمن را طی دو نوبت آقایان و خانم ها تشکیل می دادند و بعدا" صورتجلسات را امضا می کردند! )

24- در تصمیم گیری برای مطالب ارائه شده در کلاس های آموزشی والدین در جلسات انجمن اولیا ، علاوه بر نظر مدرسه و اداره برای محتویات ، باید به نظر خانواده ها هم در مورد نیازهای آنان ، توجه شود . می توان بااستفاده از نظرغیر مستقیم دانش آموزان در مورد جمع بندی مشکلاتشان توسط مربی پرورشی یا مشاور مدرسه نیز برای محتوای جلسات استفاده کرد مثال : استفاده مطلوب از اینترنت و آسیب شناسی استفاده از اینترنت توسط دختران نوجوان جهت آگاهی والدین . یا مضرات در دسترس بودن ریسور در منازل برای دانش آموزان دختر و آگاهی والدین از این آسیب ها ...، می تواند یک موضوع باشد که توسط کارشناس جامعه شناسی به والدین منتقل شود.

25-برخی مدیران مدارس یا کارشناسان انجمن اولیای ادارات در برخی مدارس یا ادارات شهر های کشور، جهت هر نوع موضوع برای ایراد سخنرانی ها در جلسات انجمن و یا آموزش خانواده ها فورا" سراغ مشاور رفته و تصور می کنند والدین را از همه جهات به سلاح های ایمنی و پیشگیری ، مسلح کرده اند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده اند ، اما بدیهی است که فقط یک مشاور در تمام زمینه ها نمی تواند صاحبنظر باشد ، بله در موارد تربیتی و مشاوره این دسته بسیار مهمند ، ولی باید از وجود اساتید دانشگاه ، کارشناسان جامعه شناسی ، مدیریت ، مذهبی ، روحانیون و غیره نیز استفاده کرد مثلا" یک جامعه شناس در مورد آسیبهای اجتماعی می تواند مفید تر باشد تا دیگران ،یا کسی که مسلط به مباحث مدیریت خانواده است بسیار مفید تر از یک پزشک در مورد نحوه اداره خانواده و مجهز شدن خانواده به سلاحهایی در پیشگیری از اختلافات ، می باشد و کار یک پزشک را در مورد انتقال ایدز و بیماریهای واگیردار را، هیچ وقت یک روانشناس به خوبی انجام نخواهد داد ، ایضا" روانشناسی و روحانیون آگاه در تخصص خودشان بسیار مفید ترخواهند بود...
26_نقش مهم مدیر در فراخوانی اولیا و برگزاری انتخابات سالم وجلب اعتماد اولیا و انتخاب افراد با روحیه مسئولیت پذیری و توانمندی فکری و شخصیتی می باشد. در این خصوص مدیران آموزشگاه باید دارای تدبیر و برنامه باشند مواردی که مدیر بایددر انتخاب اولیا توجه نماید بشرح ذیل است.
1- کاملا دستورالعمل های مربوط به برگزاری انتخابات ازجمله انتخاب رئیس سنی و برگه ارای و ارایه گزارش کار فعالیتهای سال گذشته و تشویق انجمن سال قبل و برنامه مدرسه در سال تحصیلی جدید ... را بررسی و مطالعه نماید.
2- از قبل (هفته اول ودوم مهر) شناخت کاملی از اولیا داشته و نسبت به ترغیب وتشویق اولیای توانمند برای شرکت در انتخابات اقدام نماید.
3- طی فرمی اطلاعات خود را از توانمندی ها و علاقمندی های اولیا و نظرا آنان اگاه گردد.
4- رعایت موارد فوق الذکر در برگزاری جلسه ضروری است.
5- در جلسه عمومی هیچگونه مشارکت مالی از اولیا دریافت ننماید. ولی مشکلات و مسایل مختلف آموزشی وپرورشی را به اطلاع اولیا برساند.
6- قبل از گردهمایی جلساتی با کادر اداری وآموزشی برگزار و ازحضور آنان به نوعی در جلسات استفاده گردد.
7- مدیر آموزشگاه سعی نماید در انتخاب زمان و مکان دقت لازم را داشته باشد و حتما نباید جلسات را در راهرو یا حیاط آموزشگاه برگزار نماید بلکه می تواند جلسات عمومی را در سالن اجتماعات شهر نیز برگزار کند. علت توجه به زمان این است که در مناطق وشهرستانهای کوچک امکان برگزاری جلسات در مدارس دیگر نیز وجود دارد که تداخل جلسه مشکلاتی برای مدیر و جلسه انجمن ایجاد خواهد نمود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مهر 1391ساعت 3:52 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

آغاز سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مبارک باد

 

درود بر اولیاء و کارکنان شریف دبستان شهیدان حاجعلی و لادنبخش امروز اول مهرماه ۱۳۹۱، نخستین روز بازگشایی رسمی و آغاز سال تحصیلی جدید است. باشد که دست به دست یکدیگر سالی فراموش نشدنی برای خود و فرزندان مان بیافرینیم.

سرفراز باشید

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 8:37 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

عبادت امام هادی


امام هادي عليه السلام شب هنگام به پروردگارش روي مي آورد و شب را با حالت خضوع به رکوع و سجده سپري مي کرد و بين پيشاني نوراني اش و زمين، جز سنگ ريزه و خاک حايلي وجود نداشت. پارسايي و انس با پروردگار، آن چنان نمودي در زندگي امام داشت که در مقام بيان برجستگي و صفات والاي آن گرامي به ذکر اين ويژگي پرداخته اند.

ابن کثير مي نويسد: او عابدي  وارسته و زاهد بود. ايشان کمر همت به عبادت بسته، فقيه و پيشوا بود.

ابن عباد حنبلي نيز مي گويد: کان فقيها، اماماً ، متعبدا. (2)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر 1390ساعت 12:0 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

عید غدیر

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگیتن پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوشت عهد بندد زمیان پاکبازان
چو علی که می تواند که به سر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را

به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که زکوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایش
چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را

چو زنم چو نای هر دم ز نوای شوق تو دم
که من غریب خوش تر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام شنایی بنوازد آشنا را

زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 5:0 قبل از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

اخلاق حسنه امام هادی


پيشوايان معصوم عليهم السلام انسانهاي کامل و برگزيده اي هستند که به عنوان الگوهاي رفتاري هدايت جامعه را به سوي خداوند عهده دار شده اند.
گفتار و منش امامان عليهم السلام، ترسيم "حيات طيبه" انساني و وجودشان تبلور تمامي ارزشهاي الهي است.

نمونه تعبيرامام هادي عليه السلام  در زيارت جامعه کبيره *
معدن رحمت، گنجينه داران دانش، نهايت بردباري و حلم، بنيانهاي کرامت، خلاصه و برگزيده پيامبران، پيشوايان هدايت، چراغهاي تاريکي، پرچمهاي پرهيزکاري، نمونه هاي برتر و حجت هاي خدا بر جهانيان هستند.

امام هادي عليه السلام همچون نياکان خود در برابر ناملايمات بردبار بود و تا جايي که مصلحت اسلام ايجاب مي کرد با دشمنان حق و ناسزا گويان و اهانت کنندگان به ساحت مقدس آن حضرت، با بردباري برخورد مي کرد. "بريحه" عباسي - که از سوي دستگاه خلافت به سمت امام جماعت مکه و مدينه منصوب شده بود- از امام هادي عليه السلام نزد متوکل شکايت کرد و براي او نوشت: اگر خواهان حفظ مکه و مدينه هستي ، "علي بن محمد" را از اين دو شهر بيرون کن زيرا او مردم را به سوي خود خوانده و گروه زيادي از او پيروي کرده اند.

متوکل امام را از کنار حرم رسول خدا صلي الله عليه و آله تبعيد نمود. هنگامي که امام از مدينه به سمت سامرا در حرکت بود، بريحه نيز  همراه ايشان بود. در بين راه بريحه به امام گفت: تو خود مي داني که عامل تبعيد تو من بودم. سوگند مي خورم که چنانچه شکايت مرا نزد خليفه ببري، تمام درختانت را در مدينه آتش مي زنم، خدمتکارانت را مي کُشم و چشمه هاي مزارعت  را کور  مي کنم. بدان که اين کارها را خواهم کرد. امام عليه السلام در جواب فرمود:

«نزديک ترين راه براي شکايت از تو اين بود که ديشب شکايت تو را نزد خدا بردم و من اين شکايت را که بر خدا عرضه کردم نزد غير او، از بندگانش نخواهم برد» بريحه چون اين سخن را از امام شنيد، به دامن آن حضرت افتاد،  تضرع کرد و از ايشان تقاضاي بخشش نمود. امام فرمود: تو را بخشيدم. (3)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 12:48 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

سلام بر ستاره درخشان و راه روشن ؛ علی النقی الهادی

ولادت امام علی النق الهادی بر همگان مبارکباد

حضرت امام علي بن محمد الهادي عليه السلام در نيمه ذيحجه سال 212 هجري در "صريا "، منطقه اي واقع در 6 کيلومتري مدينه متولد شد. نام مبارک ايشان "علي"، کنيه اش "ابوالحسن" و القاب آن بزرگوار : نجيب، مرتضي، هادي، نقي، عالم، فقيه، امين، مؤتمن، طيب  و عسکري مي باشد که مشهورتر از همه "هادي" و "نقي" است.

پدر گرامي آن حضرت، امام جواد عليه السلام و مادر ايشان بانوي گرانقدر و با فضيلتي به نام "سمانه مغربيه" است. محمد بن فرج مي گويد:

"ابوجعفر ، محمد بن علي عليه السلام مرا خواست و فرمود: کارواني از را ه مي رسد که برده فروشي در ميان آن است و کنيزاني همراه خود دارد.  سپس هفتاد دينار به من داد و امر کرد با آن کنيزي را با مشخصاتي که داد، بخرم. من ماموريت را انجام دادم. اين کنيز همان مادر امام هادي عليه السلام است.

قدر و منزلت اين بانوي گرامي بدان پايه بود که امام هادي عليه السلام درباره اش فرمود : «مادرم عارف به حق من و اهل بهشت است. شيطان سرکش به او نزديک نمي شود، خداوند حافظ و نگهبان اوست و او در زمره مادران صديق و صالحان قرار دارد.» (1)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 12:37 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت دهان و دندان :

 ـ براي آنكه دندانهاي سالمي داشته باشيد، رعايت نكات زير ضروري است : ۱) تغذيه مناسب : تغذيه مناسب در سنين مناسب موجب استحكام و رشد مناسب دندانها مي شود. در بيشتر غذاهايي كه هر روز مي خوريم مقداري ماده قندي وجود دارد. مانند: نان ، برنج ، عسل ، مربا، شكر، قند، شكلات ، آب نبات ، بيسكويت ، بستني و ميوه هاي شيرين . وقتي يك ماده قندي مي خوريم ، بزاق دهان روي آن اثر مي كند تا آن را هضم كند. ميكروبهايي هم كه در پلاك هاي دنداني وجود دارند از اين مواد قندي تغذيه مي كنند(ميكروبهاي موجود در دهان بر روي نقاط خاصي از دندان تجمع نموده و تشكيل پلاكهاي ميكروبي روي دندان را مي دهند) دراثر فعاليت ميكروبها، اسيد توليد مي شود. هر قدر خوردن مواد قندي بيشتر طول بكشد يا تعداد دفعات مصرف آن بيشتر باشد، اسيدي بودن بزاق هم طولاني تر خواهد شد. اسيدي كه به علت خوردن مواد قندي ايجاد مي گردد، رفته رفته ميناي دندان را حل مي كند و باعث پوسيدگي دندان مي شود. ۲) استفاده از مسواك و نخ دندان : هدف اصلي از مسواك كردن ، پاك كردن پلاك ميكروبي از روي دندانها و لثه است . درست مسواك كردن وقتي است كه تمام سطوح دندانها و لثه به خوبي مسواك زده شود. با رعايت نكات زير مي توان به خوبي و به درستي مسواك كرد. الف ) انتخاب يك مسواك خوب با موهايي از جنس نايلون نرم و مرتب و منظم . ب ) خمير دنداني با قدرت پاك كنندگي و حاوي فلورايد ج ) روش صحيح مسواك زدن د ) استفاده از نخ دندان فلورايد و نقش آن در پيشگيري از پوسيدگي دندان : فلورايد، عنصري است كه در زنجيره طبيعت از حمله خاك ، آب ، هوا، مواد غذايي ، گياهان ، ميوه ها و حبوبات يافت مي شود. فلورايد در ساختمان ميناي دندان وارد شده و با آن تركيب مي شود و بنابراين ساختمان بسيار مقاومي ايجاد مي كند كه باعث مي شود ميناي دندان در برابر اسيدهاي پوسيدگي زا حلاليت كمتري داشته باشد در اين حالت دندان نسبت به پوسيدگي مقاوم شده ، كمتر دچار پوسيدگي مي گردد. ▪ آنچه بايد در بهداشت دهان و دندان دانست : ـ مواد قندي را فقط در وعده هاي غذايي مثل صبحانه ، ناهار و شام بخوريد و در فاصله دو وعده غذا تا آنجا كه ممكنست از خوردن مواد قندي پرهيز كنيد. هر قدر دفعات خوردن مواد قندي بيشتر باشد، خطر پوسيدگي دندانها هم بيشتر مي شود. ـ از آنجا كه شير و لبنيات داراي ماده اي بنام كازئين هستند كه از تشكيل اسيد توسط پلاك ميكروبي جلوگيري مي كند، مصرف روزانه اين مواد براي جلوگيري از پوسيدگي دندانها توصيه مي شود. ـ بعد از مصرف هر نوع ماده قندي ، بهتر است بلافاصله دندانها را مسواك كرد. و اگر مسواك در دسترس نباشد حتماً بايد چند مرتبه دهان و دندانها را با آب شستشو داد. ـ خمير دندانها حاوي موادي هستند كه ضمن خوشبو كردن دهان ، به برداشت بيشتر پلاك ميكروبي و باقي مانده هاي غذايي از روي دندانها كمك مي نمايد. ـ براي تميز كردن سطوح بين دنداني هيچوقت از چيزهاي سخت و نوك تيز مثل سنجاق و چوب كبريت استفاده نكنيد. ـ معمولاً از يك مسواك نمي توان بيشتر از ۴ـ۳ ماه استفاده كرد چون موهاي آن خميده و نامنظم مي شود. ـ استفاده نمك خشك ، جوش شيرين يا ساير پودرها براي مسواك كردن درست نيست و باعث ساييدگي ميناي دندان و خراشيده شدن لثه مي شود. ولي استفاده از آب نمك رقيق (۱۲قاشق چايخوري در يك ليوان آب جوشيده سرد شده )، مفيد است اما نمي تواند جايگزين مسواك و خمير دندان شود. ـ چون خرده هاي مواد غذايي و ميكروبها روي سطح زبان جمع مي شوند، بهتر است هر چند روز يكبار روي زبان را هم با مسواك تميز كرد. ـ پزشكان مسواك هاي نرم را توصيه مي كنند. چون مسواك هاي زبر باعث تحريك لثه و سايش دندان ها مي شود. ـ هر فردي بايد روزي دوبار و هر بار به مدت ۱۰ـ۷ دقيقه مسواك بزند ـ اگر چه ناراحتيهاي گوارشي ، كليوي ، تنفسي ، خوني ، هورموني و سوء تغذيه مي تواند باعث بدبويي دهان شود، ليكن مهمترين عامل بوي بد دهان رعايت نكردن بهداشت دهان و دندان و ابتلا به بيماريهاي لثه و پوسيدگي دندان است . براي اين كار، مسواك را در عقب زبان قرار دهيد و به طرف جلو بكشيد چند بار اين عمل را انجام دهيد. تميز كردن زبان نقش مهمي در از بين بردن بوي بد دهان دارد. ـ توجه داشته باشيد كه هيچوقت مسواك خيس را در جعبه سربسته نگذاريد. چون هواي داخل جعبه دم مي كند و باعث رشد ميكروبها مي شود. ـ با مسواك كردن نمي توان سطوح بين دنداني را به خوبي تميز كرد. براي كار بايد از نخ دندان استفاده كرد كه قبل از آن بايد دستها را با آب و صابون شست . ـ براي تميز كردن سطوح بين دنداني هيچوقت از چيزهاي سخت و نوك تيز مثل سنجاق و چوب كبريت استفاده نكنيد. ـ اگر موقع مسواك زدن و نخ دندان كشيدن دندان ، درد خونريزي داشتيد، نگران نباشيد و مسواك كردن يا نخ كشيدن را ترك نكنيد. در اكثر مواقع با ادامه اين كار و سالم شدن لثه ، درد و خونريزي هم از بين مي رود. اگر درد و خونريزي پس از يك هفته از بين نرفت به پزشك مراجعه كنيد.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1390ساعت 12:6 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

▪ بهداشت گوش :

 گوش عضو شنوايي و حفظ تعادل بدن است مراقبت از عضو شنوايي از سنين كودكي ، اهميت زيادي دارد. معاينات ادواري قدرت شنوايي در دانش آموزان ، بسيار مهم است و از افت تحصيلي جلوگيري مي كند. هر گونه درد گوش و يا ترشح چركي از آن را به پزشك ارجاع دهيد. عدم درمان و يا در مان ناقص عفونت هاي گوش مياني خصوصاً در اطفال ، ممكنست منجر به بروز مننژيت (عفونت مغزي ) و يا كاهش شنوايي دائمي شود. براي پاك كردن گوش از گوش پاك كن هاي استاندارد استفاده نماييد. قبل از استفاده از گوش پاك كن از محكم بودن پنبه نوك آن اطمينان حاصل كنيد. استفاده از وسايل تيز و زبر براي پاك كردن گوش سبب آسيب به مخاط مجرا و بروز خونريزي و عفونت مي شود. در صورت ورود اجسام خارجي در گوش ، اول سعي نماييد با قرار دادن گوش به سمت پايين و تكان دادن آرام سر و لاله گوش آن را خارج نماييد. در صورتي كه با اين اقدامات موفقيت حاصل نگرديد از ساير اقدامات و دست گاري جداً خودداري نماييد. زيرا ممكنست سبب آسيب به پرده گوش و يا بدتر شدن وضعيت شود. در اين حالت بايد سريعاً به پزشك مراجعه نمود. جهت تسكين گوش درد، هرگز از دود سيگار و يا مواد مخدر استفاده ننماييد.

 ▪

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 12:6 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت چشم :

 ـ اختلال در بينايي ، سبب كاهش ارتباط فرد با محيط و توان يادگيري وي مي شود. به منظور پيشگيري از بروز اختلال در قوه بينايي ، رعايت اين نكات بهداشتي ضروري است : استفاده از حوله شخصي و تميز، در پيشگيري از عفونتهاي چشمي ، امري بسيار مهم است . هنگام مطالعه مي بايست از نور كافي كه از پشت سر و طرف چپ مي تابد، استفاده نمود و فاصله چشمها از سطح مطالعه بايد بين ۴۵ـ۳۰ سانتي متر باشد. در صورت بروز عوارضي مانند تاري ديد، اختلال در قدرت بينايي ، خستگي در هنگام مطالعه و ... سريعاً به چشم پزشك مراجعه كنيد. مصرف غذاهاي متنوع و مناسب ، خصوصاً غذاهاي حاوي ويتامين A ، در سلامت چشمها نقش اساسي دارد. در صورت مشاهده هر گونه اختلال در ظاهر چشم ها، اعم از افتادگي پلك ، قرمزي ، تورم ، انحراف و ... بايد سريعاً به پزشك مراجعه نمود. در صورت ورود اجسام خارجي و يا مواد شيميايي به چشم ها از مالش آنها خودداري نماييد و سريعاً چشم را با مقادير فراوان آب ، شست و شو داده و با يك گاز تميز پوشانده و سريعاً به پزشك مراجعه نماييد. براي شست و شوي چشم از ماساژ آن به هنگام شست و شو، جداً خودداري نماييد. بهترين راه اين است كه پلك ها را از دو طرف كنار زده و چشم را در زير شير آب نگهداريد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان 1390ساعت 12:6 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت مو :

 ـ موي سالم ، ظاهري درخشان ، مرتب و قابل انعطاف دارد نكات اساسي كه در بهداشت مو بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از: نوع شامپو و ساير مواد پاك كننده مهم بوده و انتخاب صحيح آنها با توجه به مشخصات مو، به ويژه ميزان چرب بودن آنها است و باعث تقويت رشد مو و سالم ماندن آنها مي شود. برس كشيدن روزانه موها باعث تشديد سرعت جريان خون در پوست سر شده و از جمع شدن گرد و غبار و مواد زائد در پوست سر جلوگيري به عمل مي آورد. شوره سر با شستن مرتب موها، شانه كردن و برس زدن قابل كنترل خواهد بود. پس از شست شوي موها، براي خشك كردن آنها بايد از مالش شديد با حوله خودداري شود و بجاي آن ، موها را با فشار دادن به حوله خشك كرد. دفعات شست و شوي موها به نوع آن (چرب ـ خشك ـ معمولي ) بستگي دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان 1390ساعت 12:5 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت پوست :

پوست يكي از اعضاء مهم و وسيع بدن است . كه حاوي غدد مواد چربي است ، در نتيجه فعاليت اين غدد، آب ، مواد زائد، املاح و مقداري چربي از طريق پوست از بدن دفع مي شود. دفع مواد مزبور به همراه فعاليت باكتريهايي كه در نقاط مختلف پوست ، خصوصاً در نواحي گرم و مرطوب زندگي مي كنند سبب تخمير مواد موجود در عرق و پوست مي شوند. به اين ترتيب بوي نامطبوعي ايجاد مي نمايد كه جهت رفع آن ، اقداماتي بايد انجام داد. فعاليت غدد مولد عرق در سنين بلوغ فوق العاده زياد بوده و با ورزش ، گرمي هوا، پوشيدن لباسهاي ضخيم ، خستگي ، عصبانيت ، نگراني ، هيجان ، بيشتر مي شود و به منظور محافظت از پوست و رعايت بهداشت توجه به موارد زير ضروري است : هر كس بايد بدن خود را حتي الامكان همه روزه يا حداقل هفته اي دوبار با آب و صابون بشويد. تعداد دفعات استحمام با توجه به دماي هواي ، ميزان فعاليت ، آلودگي هوا و محل كار متفاوت است . شستشوي بدن با آب و صابون ، پوست را از وجود مواد زائد پاك مي كند. مواد قليايي موجود در صابون ، سبب حل شدن در چربيها و مواد زائد موجود بر پوست شده و جلوي انسداد منافذ پوستي را مي گيرد. استحمام با آب گرم نه تنها سبب بهتر حل شدن مواد زائد و نرمي و لطافت پوست مي شود بلكه رفع خستگي عضلاني و افزايش خون گيري پوست را نيز شامل مي شود. استحمام ، بلافاصله پس از صرف غذا، موجب گشاد شدن عروق پوست بدن شده و خون را از معده و ديگر اندامهاي داخلي متوجه پوست مي كند. براي استفاده از انواع صابون و شامپو بايد به نوع پوست (چرب ، خشك ، معمولي ) توجه كرد. استفاده از وسايل شخصي در استحمام ضروريست . چرا كه استفاده مشترك از اين وسايل سبب انتقال بيماريهاي عفوني و قارچي مي شود. از آنجا كه بسياري از بيماريهاي انگلي و عفونتهاي روده اي از طريق دستها و ناخنهاي آلوده انتشار مي يابند، شستن صحيح دستها و كوتاه كردن ناخن ها بطور مرتب ضروري است . قبل از غذا خوردن ، طبخ غذا، هنگام آماده كردن ظروف و وسايل سفره ، بعد از رفتن به توالت و دست زدن و نظافت كردن حيوانات ـ باغباني و زراعت و پس از ملاقات و تماس با بيماران مبتلا به بيماريهاي واگير، شستن صحيح دستها، توصيه مي شود. عادات جويدن ناخن غير بهداشتي بوده و سبب ابتلاي فرد به بسياري از بيماريها خواهد شد. شست و شوي روزانه پاها، از تجزيه عرق و بوي نامطبوع پا جلوگيري مي كند. استفاده از كفش مناسب به نحوي كه هيچ گونه فشاري به پا وارد نكرده و سبب تغيير فرم طبيعي استخوان بندي پا نشود، از نكات مهمي است كه بايد در مورد سلامت پا و ستون فقرات ، بدان توجه نمود.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:5 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

عید قربان

عید قربان را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و محبین و شیعیان تبریک میگویم

امام علی علیه السلام می فرمایند:

.... و انّ هذا یوم حرمته عظیمة و برکته مأموکة و المغفرة فیه مرجّوة فأکثروا ذکر الله تعالی و ستغفروه و توبوا الله إنه التوا ب الرحیم .

امیر المومنین علیه السلام د رخطبه روز عید قربان فرمودند .... و حرمت امروز زیاد و آرزوی بهره وری از برکات آن بجا و امید آمرزش الهی در آن پسندیده است پس خدای بزرگ را بسیار یا کنید و از او آمرزش طلبید و توبه کنید که او توبه پذیر و مهربان است

الا که روی جهان است سوی خانه تو          فتا د بنده  مسکین   بر آستانه  تو

هر آنچه  شرط  خداوندیت  آن  کن         که بنده بندۀ توهست و خانه خانۀ  تو

ز  هیچ  کس  نکنم آرزوی برگ  و نوا        که هست مرغ تو محتاج آب و دانه تو

اگر تمام جهان را دهی به بندۀ خویش          نمی شو د پر  کاهی  از  خزانه  تو

بگرد کعبه مرا شوق دیدن مهدی است         تو بی نشانی و او بهترین نشانه تو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عثباً و لم یترکهم سدی ، بل خلقهم لا ظهار قدرته و لیکلفهم طاعته فیستبو جبوا بذلک رضوانه و با خلقهم لیجلب منهم منفعة و لا لیدفع بهم مضرةً بل خلقهم لینفعهم و یوصلهم إنی نعیم الأبد .

خداوند تبارک و تعالی آفریدگان خود را بیهوده نیافرید و آنان را به خود رها نکرد بلکه آفریدشان تا قدرت خویش را نمایان کند و تکلیف طاعت خود را به دوش آنها نهد تا به آن سزاوار خشنودی او شوند آنان را نیافرید تا از آنها سود برد و یا زیانی را به وسیله آنها از خود دور سازد ، بلکه آفریدشان تا به ایشان سود رساند و به نعمت جاودان برساندشان .

البحارجلد5 صفحه 313

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 5:0 قبل از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت فردي چيست ؟

 شامل دستورالعملهايي است كه در جهت تأمين ، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامتي فرد بكار مي رود. هر كس بامراعات بهداشت قادر است از لحاظ جسماني ، رواني و اجتماعي در وضع مناسبي قرار گرفته و وظيفه اي را كه نسبت به خود و افراد خانواده و جامعه خود دارد به خوبي ادا كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت 12:4 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

روز نیایش

امام حسين(ع) و روز عرفه

مگر مى توان از پله هاى سنگى جبل الرحمه بالا رفت و در كنار مكعب سپيد قامتِ ايستاده بر تارك اين كوه ايستاد و قامت استوار لبيك گوى راستين كعبه را در نظر نياورد؟

امام حسين(ع) در روز عرفه سال شصت هجرى حج راستينش را آغاز نمود. امام حسين(ع) با اين انتخاب بهين به حج و طواف و سعى و وقوف و احرام و مشعر و منى و رمى جمرات معناى راستين داد و همه را در قربانى آخر خلاصه نمود. امام حسين(ع) كعبه را بدرود گفته، به پيام حج لبيك مى گويد تا وقوفْ در عرفات و حج اكبر او با ترتيب و آداب مقرر صورت پذيرد. سلاح و سنگريزه جهاد را آماده مى كنند. حجِ تنها معنا ندارد، همه را به قربانگاه مى فرستد. از تعداد قربانى رسول اللّه هم بيشترند. هفتاد و دو تن، هفتاد و دو لاله سرخ دشت شهادت. با آگاهى و شناخت كامل از عرصه عرفاتِ عشق درمى گذرد. مشعر و منى را نيز به لمحه اى پشت سر مى گذارد. به قربانگاه مى انديشد. كار حج اكبر در قربانگاه به نهايت مى رسد. و اينك در عرفات تنها براى وقوفى كوتاه، براى عبور و گذر از سنگلاخ زندگى، براى ورود به شعور عروج و امام حسين(ع) در عرفات حجت را تمام مى كند. پيش از وقوع فعل، قداست آن را تبيين مى نمايد. در عرفات به جبل الرحمه مُهر ماندگارى مى زند. جبل الرحمه را به قدوم خويش مباهى مى كند و پسران غالب اسدى دعاى عرفه امام را روايت مى كنند:

اَلحَمْدُلِلَّهِ الَّذِى لَيْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ وَ لا لِعَطائِهِ مانِعٌ و... و... اَنْتَ الَّذىِ مَنَنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَنْعَمْتَ، اَنْتَ الَّذِى اَحْسَنْتَ... اَنَا الَّذى اَسَأتُ اَنَا الَّذى اَخْطَاْتُ اَنَا الَّذى همَمْتُ و... .

«خدايا تو به من آبرو دادى، تو آبروى مرا نريختى، اما من چه كردم؟» و اين امام حسين(ع) است كه در غروب روز عرفه سال شصت هجرى در فراز جبل الرحمه مى نالد و زارى مى كند و من اينك در بلنداى جبل الرحمه مات و مبهوت اين همه بزرگى و ايثار مى شوم، مكعب سپيد فراز كوه را مى نگرم. فلسفه اين برج كعبه مانند چيست؟ سپيدپوشى و سپيدرنگى اش چه معنايى دارد؟ كعبه را تداعى مى كند؟ پس چرا قد كشيده است؟ سپيدى اش به احرام حاجيان معنا مى بخشد؟ هر چه هست عرفه و عرفات و جبل الرحمه و مشعر و منى و رمى و قربانى با نام امام حسين(ع) سر و سرّى عارفانه دارد. ادامه راه امام را بنگريد! چه باشكوه و باوقار به پايان مى رسد. از حريم حرم امن الهى خارج مى شود. از محدوده مكّه مى گذرد. با شيطانِ عينى زمان مى ستيزد. حج اصغر و حج اكبر را كامل مى كند. قربانيان منى را نيز به همراه دارد. از عرفه و عرفات و عرفان نيز درمى گذرد، به وادى عشق مى رسد، ديار حبيب را برمى گزيند، اسماعيل ها را به تيغ بلا مى سپارد، حج مى كند، حجى به نام شهادت!   

 

                                                          التماس دعا

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت 5:0 قبل از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت عمومي چيست ؟

● يكي از فعاليتهاي سازمان يافته اجتماعي است كه به منظور حفظ ، ارتقاء و بازسازي سلامت افراد انجام مي گيرد و در برگيرنده خدماتي است كه به كل جامعه ارايه مي شود.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

اعمال شب و روز عرفه و عيد قربان

 *

 

 « اعمال روز عرفه »

 

روز نهم ذي‌الحجه روز عرفه و از اعياد عظيمه است، هرچند به اسم عيد ناميده نشده و روزي است که حق تعالي بندگان خويش را

به عبادت و طاعت خود خوانده و مؤيد جود و احسان خود را براي ايشان گسترانيده و شيطان در اين روز خوار و حقيرتر و رانده‌تر و در

خشمناکترين اوقات خواهد بود.

 

روايت شده که حضرت امام زين‌العابدين ـ عليه‌السلام ـ شنيد در روز عرفه صداي سائلي را که از مردم سؤال مي‌نمود. فرمود:

واي بر تو! آيا از غير خدا سؤال مي‌کني در اين روز و حال آن‌که اميد مي‌رود در اين روز براي بچّه‌هاي در شکم آن‌که فضل خدا شامل

آنها شود و سعيد شوند و از براي اين روز اعمال چند است:اول: غسل

دوّم: زيارت امام حسين (ع)

که مقابل هزار حجّ و هزار عمره و هزار جهاد بلکه بالاتر است و احاديث در کثرت فضيلت زيارت آن حضرت در اين روز متواتر است

و اگر کسي توفيق يابد که در اين روز در تحت قُبّه مقدّسه آن حضرت باشد، ثوابش کمتر از کسي که در عرفات باشد نيست، بلکه

زياده و مقدّم است.سوم: خواندن دو رکعت نماز :

پس از نماز عصر، پيش از آن‌که مشغول به خواندن دعاهاي عرفه شود دو رکعت نماز بجا آورد در زير آسمان و اعتراف و اقرار کند

نزد حق تعالي به گناهان خود تا فايز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزيده شود پس مشغول شود به اعمال و ادعيه عرفه که

از حُجَج طاهره ـ صلوات اللّه عليهم ـ روايت شده و آنها زياده از آن است که در اين مختصر ذکر شود.

 

شيخ کفعمي در مصباح فرموده: «مستحب است روزه روز عرفه براي کسي که ضعف پيدا نکند از دعا خواندن و مستحب است

غسل پيش از زوال و زيارت امام حسين ـ عليه‌السلام ـ در روز و شب عرفه و چون وقت زوال شد، زير آسمان رود و نماز ظهر و


عصر را با رکوع و سجود نيکو به جاي آورد و چون فارغ شود دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل بعد از حمد توحيد و در دوم پس از حمد


قُل يا اَيهَا الْکافِروُنَ بخواند. پس از آن چهار رکعت نماز گزارد در هر رکعت پس از حمد توحيد پنجاه مرتبه بخواند.»

 

اين نماز همان نماز حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه‌السلام ـ است.منبع: مفاتيح الجنان

 

 

 

اعمال شب و روز عید قربان

 

شب دهم ذیحجه از شب‎های مبارک است. و جزء چهار شبی است که احیاء و شب زنده داری در آنها مستحب است.

در شب عید قربان، درهای آسمان باز است. برای این شب اعمالی ذکر شده است:1- زیارت امام حسین علیه السلام .

2- خواندن دعای "یا دائِمَ الْفَضْلِ عَلیَ الْبَرِیَّةِ" که در شب جمعه هم وارد شده است.

اعمال روز عید قربان

 

روز دهم ذیحجه، روز عید قربان است و بسیار روز شریفی است و اعمال آن چند چیز است:1- غسل . که در این روز سنّت مؤکد است و بعضی از علماء واجب دانسته‎اند.

2- اقامه نماز عید قربان، به همان نحو که در عید فطر ذکر شده است. اما در این روز مستحب است که بعد از نماز، با گوشت قربانی افطار شود.

3- خواندن دعاهائی که وارد شده پیش از نماز عید و بعد از آن و در اقبال ذکر شده و شاید بهترین دعاهای این روز، دعای چهل و هشتم صحیفه

سجادیه باشد که اوّل آن "اَللّهُمَّ هذا یَوْمٌ مُبارَکٌ" است.

4 خواندن دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه که اینگونه آغاز می‎شود: "یا مَنْ یَرْحَمُ مَنْ لا یَرْحَمُهُ الْعِبادُ".  

5خواندن دعای ندبه .

6قربانی کردن؛ که سنّت مؤکّد است .

7خواندن تکبیرات برای کسی که در منا باشد بعد از پانزده نماز که اولش نماز ظهر روز عید است و آخرش نماز صبح روز سیزدهم است. و کسانی

که در سایر شهرها هستند نیز بعد از ده نماز از ظهر روز عید تا صبح دوازدهم این تکبیرات را بگویند. تکبیرات بنا بر روایت صحیح در اصول کافی از

این قرار است:

اللهُ اَکْبَرُ اللهُ اَکْبَرُ لا اِلهَ اِلا اللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ اللهُ اَکْبَرُ اللهُ اَکْبَرُ ولِلّه الْحَمْدُ اللّهُ َکْبَرُ

خدا بزرگتر از توصیف است، معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر است، و ستایش خاص خدا است

اعَلی ما هَدانا اَللّهُ اَکْبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَةِ الاْنْعامِ

خدا بزرگتر است بر آنچه ما را راهنمائی کرد خدا بزرگتر است بر آنچه روزی ما کرد از چهارپایان انعام (شتر و گاو و گوسفند)

وَالْحَمْدُلِلّهِ عَلی ما اَبْلانا.

و ستایش خاص خدا است برای آنکه آزمود ما را .

و مستحب است که به مقداری که توانایی است این تکبیرات بعد از نمازها تکرار شود.منبع: مفاتیح الجنان

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 5:0 قبل از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

بهداشت چيست ؟

 بهداشت عبارتست از نگهداري و ارتقاي سلامت و پيشگيري از بيماريها و افزايش قدرت روحي ، جسمي و اقتصادي در افرادي كه به علت بيماري ناتوان شده اند.
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 12:1 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

سلامتي چيست ؟

 

عبارتست از رفاه كامل جسمي ، رواني و اجتماعي ، نه فقط نبودن بيماري و معلوليت ، شخص سالم كسي است كه علاوه بر سلامت جسم از سلامت روان نيز برخوردار بوده و از نظر اجتماعي و روحي در آسايش باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 12:1 بعد از ظهر  توسط  انجمن اولیا’ومربیان  | 

مطالب قدیمی‌تر